Zwitserland Zet Belangrijke Stap in Cannabisregulering

2023-10-13T11:46:03Z
Zwitserse vlag met cannabisplant op de achtergrond
Heinz Siegenthaler

Op 28 september 2023 heeft de Zwitserse Nationale Raad een belangrijke stap gezet door een parlementair initiatief uit te breiden, geleid door Berner Mitte-Nationalrat Heinz Siegenthaler.

Het initiatief, getiteld "Regulering van de Cannabismarkt voor Betere Jeugd- en Consumentenbescherming, 20.473", heeft diverse debatten en discussies teweeggebracht binnen de politieke en maatschappelijke sferen van Zwitserland.

Het voorstel benadrukt de noodzaak om nieuwe regelgeving op te stellen met betrekking tot de teelt, productie, handel en consumptie van THC-houdende cannabis, in lijn met de aanbevelingen van de Zwitserse Federale Commissie voor Verslavingszaken (EKSF).

Het voorstel onderstreept de behoefte aan een gereguleerde markt om te voldoen aan de eisen van het Zwitserse verslavingsbeleid. Het pleit voor een verschuiving van verbod naar een gestructureerde, gereguleerde aanpak die consumentenbescherming, jeugdbescherming en de potentiële economische en milieuvriendelijke voordelen van cannabisteelt en -gebruik aanpakt.

Het voorstel vraagt om een alomvattend wettelijk kader dat de veelzijdige kwesties met betrekking tot cannabis in Zwitserland kan aanpakken, en zorgt voor afstemming met het nationale drugs- en verslavingsbeleid.

De doelstellingen van deze nieuwe regelgeving

 • Naleving van het 4-Pijler Model: Ervoor zorgen dat het Zwitserse drugsbeleid, bekend als het 4-pijler model, wordt overwogen en geïntegreerd in de nieuwe regelgeving.
 • Staatscontrole: Implementatie van controle over de productie en handel van cannabis door staatsorganen, met focus op jeugdbescherming, consumentenbescherming en informatieverstrekking.
 • Marktseggregatie: Onderscheid maken tussen de markten voor medische en niet-medische cannabis om duidelijke regelgevende kaders voor elk te waarborgen.
 • Uitroeien van de Zwarte Markt: Doel om de zwarte markt uit te drogen door het verbod op cannabis op te heffen.
 • Belasting en Reclame: Duidelijke regelgeving instellen met betrekking tot de belasting en promotie van cannabis.
 • Teelt voor Persoonlijk Gebruik: Regulering van de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik.

Context en Motivatie

 • Huidig Gebruik: Er wordt opgemerkt dat 300.000 individuen in Zwitserland regelmatig cannabis consumeren als een psychoactieve stof.
 • Onwerkzaamheid van Huidig Verbod: Het huidige verbod op cannabis, volgens de Federale Wet op Verdovende Middelen en Psychotrope Stoffen (BetmG), wordt geacht onvoldoende bescherming te bieden aan de bevolking. Ondanks het verbod is het gebruik niet afgenomen, floreert de zwarte markt en is er geen kwaliteitscontrole, waardoor er geen consumentenbescherming is.
 • Jeugdbescherming: Effectieve jeugdbescherming wordt benadrukt, waarbij een gereguleerde markt vereist is, vooral omdat THC, net als alcohol, een psychoactieve stof is en het beschermen van minderjarigen van het grootste belang is.
 • Gebruik van Inkomsten: Potentiële belastinginkomsten zouden moeten worden geïnvesteerd in preventie en jeugdbescherming.
 • Aanpakken van Bekende Problemen: Een verstandige wettelijke regulering wordt noodzakelijk geacht om breed erkende problemen met betrekking tot het gebruik en de handel van cannabis aan te pakken.

Kritiek op de Huidige Staat

 • Gebrek aan Controle: De staat geeft momenteel de controle over de bestaande markt op aan illegale actoren, wat leidt tot verschillende negatieve effecten, zoals natuurlijke hennepplanten die worden vervalst met kunstmatige en giftige stoffen.
 • Consumentenbescherming: Er is een gebrek aan consumentenbescherming, traceerbaarheid en consumenteninformatie, vooral met betrekking tot THC-waarde.
 • Milieu- en Economisch Potentieel: Hennep wordt benadrukt als een van de meest milieuvriendelijke en veelzijdige gewassen, geschikt voor medische toepassingen en als een hernieuwbare grondstof, en heeft daarmee een opmerkelijk milieutechnisch en economisch potentieel.
 • Inconsistentie in Verbod: Het verbod op cannabis, vergeleken met legale drugs, is niet gebaseerd op huidige wetenschappelijke argumenten, vooral omdat de schadelijkheid van tabak en alcohol niet minder is. Deze morele en wettelijke inconsistentie wordt steeds onverdedigbaarder.

Barbara Gysi: Sturen Richting Uitgebreide Regulering

Barbara Gysi, die de subcommissie leidt die verantwoordelijk is voor de implementatie van het initiatief, heeft een "uitgebreide regulering" beloofd. Ze benadrukte het belang van het nemen van voldoende tijd om een robuust voorstel te ontwikkelen, en verklaarde,

"Het is echt belangrijk en correct om deze taken met voldoende tijd te ondernemen." - Barbara Gysi

Tegenstand en Steun: Een Balanceringsact

De uitbreiding van het initiatief ging niet zonder tegenstand. Een rechtse minderheid, met name Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog, waarschuwde haar collega's voor de mogelijke schending van internationaal recht.

Zij betoogde dat het legaliseren van cannabis de jeugdbescherming niet zou verbeteren maar juist het tegenovergestelde zou bereiken. Ondanks het verzet heeft de Nationale Raad besloten om de uitbreiding te steunen, met 104 ja-stemmen tegen 69 nee-stemmen.

Een Gereguleerde Cannabismarkt Anticiperen

Het initiatief wordt gesteund door brede maatschappelijke steun en de geplande regulering in Duitsland, die naar verwachting vanaf januari 2024 zal worden geïmplementeerd. In het verkiezingsjaar 2023 temperde de branchevereniging de verwachtingen voor een snelle implementatie.

De focus verschuift nu naar het snel ontwikkelen van een wetsontwerp en het in consultatie brengen daarvan.

Implicaties voor Jeugd- en Consumentenbescherming

Een verstandige cannabisregulering vormt de basis voor jeugd- en consumentenbescherming, kwaliteitsborging, bestrijding van de zwarte markt en de duurzame ontwikkeling van de Zwitserse hennepindustrie, die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen.

Middels gerichte regulering kan het potentieel van de cannabisplant volledig worden gerealiseerd, waardoor Zwitserland zich positioneert als een wereldwijde pionier voor een adequaat reguleringsmodel.

Extra Inzichten van Externe Bronnen

Deze bronnen bieden extra perspectieven en ontwikkelingen met betrekking tot cannabisregulering in Zwitserland en andere regio's, en bieden een breder begrip van de implicaties en methodologieën achter dergelijke regelgevende verschuivingen.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten