De Europese Green Deal - Hoe kunnen we een groen herstel bereiken met hennep?

De Europese Green Deal - Hoe kunnen we een groen herstel bereiken met hennep?

Onze brancheorganisatie EIHA heeft zojuist een video gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe we hennep kunnen gebruiken om tegen 2050 in Europa een uitstoot van nul te bereiken.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van hennepkwekers, -producenten en -handelaren die werken met hennepvezels, scheven, zaden, bladeren en cannabinoïden.

De missie van EIHA is het ontwikkelen van één veilige gemeenschappelijke markt van hennepproducten van hoge kwaliteit, geïnspireerd door het beginsel van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. EIHA gelooft in een duurzaam economisch model dat landbouw, industrie en milieu met elkaar verzoent. Daarom bevordert de vereniging de ontwikkeling van lokale, maar wereldwijd verbonden waardeketens op het grondgebied van de EU, die in staat zijn de talrijke ecosysteemdiensten te leveren die hennep te bieden heeft.

juli 27, 2021 1 min leestijd

Lees meer
EU-parlement stemt in met verhoging THC-gehalte voor industriële hennep van 0,2 naar 0,3%

EU-parlement stemt in met verhoging THC-gehalte voor industriële hennep van 0,2 naar 0,3%

Het EU-parlement in Brussel heeft vorige week tijdens een belangrijke stemming over het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestemd met de verhoging van het THC-gehalte voor industriële hennep op het veld.

Het Europees Parlement heeft gestemd over zijn onderhandelingspositie met betrekking tot de drie verordeningen die het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormgeven. Over deze tekst zal worden onderhandeld met de EU-Commissie en de Raad, met als doel een gemeenschappelijk standpunt te vinden dat in 2021 moet worden goedgekeurd.

De parlementsleden stemden voor de verhoging van het THC-gehalte op het veld van 0,2% terug naar 0,3% en voor de mogelijkheid om handelsnormen voor hennep vast te stellen.

De uitslag van de stemming is een belangrijk resultaat voor de Europese hennepsector, aangezien deze twee bepalingen - als ze later door de Raad worden bevestigd - een grote impact zullen hebben op de ontwikkeling van de Europese hennepbedrijven.

De verhoging van het THC-gehalte in industriële hennep zou het mogelijk maken nieuwe vlekken en variëteiten op de markt te brengen, wat zou leiden tot een betere aanpassing van de gewassen aan de klimatologische omstandigheden in de verschillende EU-lidstaten.

Anderzijds zou de mogelijkheid om handelsnormen vast te stellen resulteren in een aanzienlijke toename van de kwaliteit en de standaardisering van van hennep afgeleide producten, en in een duidelijk regelgevingskader dat een breed scala van aspecten bestrijkt. Handelsnormen omvatten verkoopbenamingen, indelingscriteria, presentatie, etikettering, verpakking, productkenmerken, gebruikte specifieke stoffen en ingrediënten, teeltmethoden, enz. Deze bestaan reeds voor de meeste landbouwproducten, waaronder wijn, fruit, groenten en olijfolie, en het is dus niet meer dan billijk om hennep aan de lijst toe te voegen.

De European Industrial Hemp Association (EIHA) is echt blij met de uitslag van de stemming in het Parlement en moedigt de Raad ten zeerste aan de voorstellen van het wetgevend orgaan van de EU over te nemen.

"Tientallen jaren lang is hennep beschouwd als een minder belangrijk gewas, terwijl het eeuwenlang een belangrijke troef is geweest voor onze economieën.", aldus de heer Daniel Kruse, voorzitter van EIHA.

"De stemming van het Parlement weerspiegelt een hernieuwde benadering van onze samenleving ten opzichte van deze prachtige plant die het potentieel heeft om veel verschillende productiesectoren koolstofvrij te maken en boeren een consistente en groene bron van inkomsten te bieden".

European International Hemp Association (EIHA.org) zal blijven pleiten voor een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd regelgevingskader, dat een benadering van de hele plant beoogt, en wij steunen hun inspanningen van harte.

Bron: EIHA.org, 26/10-2020

juli 27, 2021 2 min leestijd

Lees meer
We blijven de kwaliteit van onze producten verhogen

We blijven de kwaliteit van onze producten verhogen

We blijven streven naar een hoger kwaliteitsniveau in onze processen en eindproducten.

Na jaren te hebben besteed aan het verbeteren van onze ingrediënten en productformuleringen, richten we ons nu op het verbeteren van de kwaliteit van alles, het beschermen van onze producten vanaf het moment dat ze ons verlaten tot ze veilig in uw handen aankomen.

De afgelopen maand hebben we biologisch afbreekbare krimpzegels op alle CBD-flessen aangebracht om elke kans op mogelijke schade of lekken aan de flessen en medische pipetten tijdens het transport te elimineren.

Alle tests tot nu toe tonen duidelijk aan dat de producten niet beschadigd raken tijdens lange overzeese transporten in vrachtvliegtuigen zonder drukcabines, noch als ze van meer dan 200 cm hoogte op een betonnen oppervlak vallen, etc.

Als een product toch beschadigd raakt tijdens het transport, vervangen wij het. Stuur onze klantenservice gewoon foto's of video's en zij zullen de vervanging voor u regelen.

juli 27, 2021 1 min leestijd

Lees meer
EU staat CBG (Cannabigerol) toe als ingrediënt in cosmeticaproducten

EU staat CBG (Cannabigerol) toe als ingrediënt in cosmeticaproducten

De EU-Commissie heeft CBG (Cannabigerol) onlangs toegevoegd aan de CosIng-databank. Dit betekent dat CBG nu zonder enige beperking in cosmetica mag worden gebruikt. U kunt de vermelding hier bekijken.

Een korte samenvatting van de ingrediënten die in de CosIng-catalogus zijn opgenomen:

  • Hemp bladeren zijn OK
  • CBD van natuurlijke oorsprong is OK
  • CBD synthetisch is OK
  • CBG is OK

We breiden onze productportefeuille uit met meer producten die CBG als actief ingrediënt bevatten.

Merk op dat de CosIng-catalogus de databank is die door de Europese Commissie is opgezet om informatie te verstrekken over cosmetische stoffen en ingrediënten. De catalogus dient een informatief doel en heeft geen juridische waarde. Hij dient als richtsnoer voor de lidstaten van de EU en de marktdeelnemers, met als uiteindelijk doel de harmonisatie van het op de markt brengen van cosmetische producten in heel Europa.

juli 27, 2021 1 min leestijd

Lees meer

EU CosIng Database ora include una voce per il CBD naturale

EU CosIng Database ora include una voce per il CBD naturale

We hebben eerder geschreven over het succes van onze pan-Europese branchevereniging - European Industrial Hemp Association (EIHA.org) - en uitgelegd hoe EIHA in oktober 2019 wijzigingen in de CosIng-database voorstelde en hoe de EU de voorgestelde wijzigingen onmiddellijk daarna doorvoerde, waardoor het Cannabis Sativa Leaf Extract in cosmetische producten in alle EU-lidstaten volledig werd gelegaliseerd.

De positieve gevolgen van de wijziging van de CosIng-databank in oktober 2019

Al onze CBD-bevattende producten zijn geregistreerd in het Cosmetics Products Notification Portal (CPNP) als cosmetica en worden niet op de markt gebracht voor orale consumptie.

Formula Swiss is een van slechts een handvol CBD-bedrijven in Europa die de beperkingen van de Novel Foods Catalogus niet overtreden vanaf januari 2019, toen de EU besloot om CBD-producten te classificeren als novel food.

Gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de Franse zaak C-663/18 (Kanavape-zaak)

In november 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg perscommuniqué nr. 141/20 over het arrest in de Franse rechtszaak C-663/18. Over de belangrijke wijzigingen hebben wij in dit artikel geschreven.

De rechtszaak gaat over twee Franse directeuren van een bedrijf dat CBD vape olie voor elektronische sigaretten distribueerde in Frankrijk. De CBD werd in Tsjechië geproduceerd uit legale hennepplanten en geëxtraheerd uit hele plantaardige biomassa, inclusief de cannabisbladeren en -bloemen.

In zijn arrest stelt het Hof vast dat het recht van de Unie, met name de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten van de Unie (waartoe ook Noorwegen en Zwitserland behoren), zich verzet tegen een nationale regeling als de in geding zijnde.

Het Hof merkt op dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie (artikelen 34 en 36 VWEU) van toepassing zijn, aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde CBD niet als een "verdovend middel" kan worden aangemerkt.

In de laatste paar maanden sinds november 2020 heeft de uitspraak van het EHvJ het juridische landschap voor CBD-producten in de EU-lidstaten veranderd en de meeste lokale autoriteiten hebben na de uitspraak hun juridische standpunt over CBD-producten gewijzigd, waarin duidelijk wordt bepaald dat CBD die uit de gehele hennepplant (inclusief bladeren en bloemen) wordt geëxtraheerd, niet als drug mag worden aangemerkt.

De veranderingen van vandaag in de CosIng Database

Sinds de uitspraak van het HvJ in november 2020 heeft de Europese Industriële Hennep Vereniging gevraagd om een update van de CosIng-databank en verzocht om de verboden op Cannabis Sativa L. (beperking onder II/306) te schrappen en meer INCI-vermeldingen (Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten) in de databank op te nemen.

Meer in het bijzonder heeft EIHA de EU gevraagd alle verboden met betrekking tot cannabisvermeldingen in de CosIng Database te schrappen, rekening houdend met het feit dat het arrest van het HvJ uitdrukkelijk verwijst naar de benadering van de gehele cannabisplant (punt 76 van het arrest). Voorts hebben zij de EU voorgesteld een nieuwe vermelding in de CosIng-databank op te nemen onder de naam "CANNABIDIOL".

Vandaag heeft de EU deze wijziging aanvaard en CBD in de CosIng-databank opgenomen. U kunt de gloednieuwe vermelding voor Cannabidiol zien via deze link. Merk op dat het heet "CANNABIDIOL - AFGELEID UIT EXTRACT OF TINCTURE OF RESIN VAN CANNABIS.

Verder is CBD toegevoegd met de volgende functies: Anti-Sebum, Antioxidant, Huidverzorgend en Huidbeschermend. Deze functies mogen nu op de markt worden gebracht zonder dat CBD-cosmeticaproducten een medische werking hebben.

Dit betekent ook dat vanaf vandaag in de EU niet alleen extracten van cannabisbladeren in cosmetische producten zijn toegestaan, maar ook CBD uit natuurlijke bronnen.

Wij zijn uiteraard zeer verheugd over de wijzigingen in de CosIng Database en applaudisseren EIHA en hun hardwerkende team voor het doorvoeren van deze wijzigingen namens de gehele Europese cannabis producerende industrie.

februari 11, 2021 3 min leestijd

Lees meer
O Parlamento Europeu apoia o aumento do nível de THC para o cânhamo industrial de 0,2 para 0,3%

O Parlamento Europeu apoia o aumento do nível de THC para o cânhamo industrial de 0,2 para 0,3%

Na semana passada, o Parlamento da UE em Bruxelas aprovou o aumento do nível de THC para o cânhamo industrial no terreno, numa votação chave sobre a Política Agrícola Comum.

O Parlamento Europeu votou a sua posição negocial relativamente aos três regulamentos que dão forma à Política Agrícola Comum (PAC). Este texto será objecto de negociações com a Comissão Europeia e o Conselho, tendo em vista encontrar uma posição comum a ser adoptada em 2021.

Os deputados votaram a favor do aumento do nível de THC no terreno de 0,2% para 0,3% e da possibilidade de estabelecer normas de comercialização para o cânhamo.

O resultado da votação representa uma grande conquista para o sector europeu do cânhamo, uma vez que - se mais tarde confirmado pelo Conselho - estas duas disposições terão um grande impacto no desenvolvimento das empresas europeias de cânhamo.

O aumento do nível de THC no cânhamo industrial permitiria a entrada de novas manchas e variedades no mercado, resultando numa melhor adaptação das culturas às condições climáticas dos diferentes Estados-Membros da UE.

Por outro lado, a possibilidade de estabelecer normas de comercialização resultaria num aumento significativo da qualidade e normalização dos produtos derivados do cânhamo, e num quadro regulamentar claro cobrindo uma vasta gama de aspectos. As normas de comercialização abrangem descrições de vendas, critérios de classificação, apresentação, rotulagem, embalagem, características do produto, substâncias e ingredientes específicos utilizados, métodos agrícolas, etc. Estas já existem para a maioria dos produtos agrícolas, incluindo vinho, fruta, legumes e azeite, pelo que é justo acrescentar o cânhamo à lista.

A Associação Europeia do Cânhamo Industrial (EIHA) está verdadeiramente satisfeita com o resultado da votação no Parlamento e encoraja fortemente o Conselho a aceitar as propostas apresentadas pelo órgão legislativo da UE.

"Durante décadas, o cânhamo tem sido considerado como uma cultura menor, enquanto, durante séculos, tem sido um bem essencial para as nossas economias". disse Daniel Kruse, Presidente da EIHA.

O voto do Parlamento reflecte uma abordagem renovada da nossa sociedade a esta planta maravilhosa, que tem o potencial de descarbonizar muitos sectores transformadores diferentes e proporcionar aos agricultores uma fonte de receitas consistente e verde”.

A European International Hemp Association (EIHA.org) continuará a defender um quadro regulamentar claro e cientificamente fundamentado, prevendo uma abordagem global, e apoiamos fortemente os seus esforços.

Fonte: EIHA.org: EIHA.org, 26/10-2020

december 03, 2020 2 min leestijd

Lees meer
Zijn CBD-etiketten illegaal in Europa?

Zijn CBD-etiketten illegaal in Europa?

In dit artikel zullen we uitleggen waarom alle CBD-producten voor oraal gebruik - met inbegrip van CBD-capsules, CBD-gummies, CBD-oliën voor oraal gebruik - en alle andere CBD-etiketten momenteel in alle EU-lidstaten als illegale producten worden beschouwd.

We zullen ook onze mening geven over de vraag waarom ons bedrijf en veel andere belanghebbenden in Europa van mening zijn dat de juridische interpretatie en handhaving van de wetten binnen de Europese Unie verkeerd zijn en waarom de juridische situatie de komende jaren naar verwachting zal veranderen.Definition of ‘Novel Food’

De eerste verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen werd in 1997 ingevoerd bij Verordening (EU) nr. 258/97 met als doel een voedselveiligheidsmechanisme in te stellen om nieuw ontwikkelde, synthetische of genetisch geproduceerde voedingsmiddelen en voedingssupplementen te controleren. Een bijgewerkte versie van de verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden (Verordening (EU) 2015/2283)./

Volgens de kunst. 3, "nieuw levensmiddel" wordt gedefinieerd als:

“alle levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de Unie niet in significante mate voor menselijke consumptie werden gebruikt”.

Als een voedingsmiddel als nieuw wordt beschouwd, betekent dit dat het door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd en een veiligheidsbeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet ondergaan voordat het legaal in de EU in de handel kan worden gebracht.

De Novel Food Catalogus dient als een niet-juridische oriëntatie op de vraag of een product (van dierlijke en plantaardige oorsprong, evenals andere stoffen) een vergunning nodig zal hebben in het kader van de Novel Food Regulation. De nieuwe-voedingsmiddelencatalogus geeft het advies van de lidstaten weer. Verwijzingen naar de nieuwe voedingsmiddelencatalogus kunnen dus niet worden gebruikt om cannabisproducten in de Europese Unie of in Zwitserland te beperken, maar het gebeurt wel dagelijks.

Cannabis in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen

Tot eind 2018 werden extracten van cannabidiol alleen als nieuw beschouwd als de niveaus van cannabidiol "hoger waren dan de CBD-niveaus in de bron Cannabis sativa L.". Met andere woorden, natuurlijk afgeleide cannabidiol werd toegestaan, als het in een concentratie van 2-5% was, wat het natuurlijke niveau van CBD is in de meeste door de EU goedgekeurde hennepstammen, terwijl sterkere concentraties als nieuw en dus illegaal werden beschouwd.

Het Permanent Comité van de EU heeft reeds in december 1997 besloten en de Commissie heeft de Europese hennepsector begin 1998 schriftelijk bevestigd:

“is besloten dat voedingsmiddelen die delen van de hennepplant bevatten, niet onder het toepassingsgebied van de verordeningen EG 258/97 vallen" en ook "dat hennepbloemen ... als levensmiddeleningrediënten worden beschouwd" (bv. gebruikt voor de productie van bierachtige dranken)”.

Duidelijk, werden de hennepbloemen en de bladeren die delen van de hennepplant zijn, niet beschouwd als Novel Food.

In januari 2019 hebben de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten de vermeldingen in de nieuwe voedselcatalogus voor "Cannabis sativa L." en "Cannabinoïden" bijgewerkt. Deze updates zijn aantoonbaar onjuist, gebaseerd op logica en historische feiten, zoals organisaties als de European International Hemp Association (EIHA) en vele andere belanghebbenden herhaaldelijk hebben uitgelegd aan de lidstaten en de Europese Commissie.

De nieuwe vermelding voor "Cannabis sativa L." vermeldt geen hennepbladeren en -bloemen meer. Alleen al hieruit blijkt dat de laatste wijzigingen, die haastig lijken te zijn aangebracht, met betrekking tot de vermeldingen in de Novel Food-catalogus onjuist zijn. Bovendien ontbreken nu ook de traditioneel geproduceerde hennepextracten, hoewel extractie wordt beschouwd als een traditionele en conventionele methode van voedselverwerking.

In de nieuwe vermelding voor "Cannabinoïden" zijn extracten met een natuurlijk gehalte aan cannabinoïden nu uitgesloten, hoewel ze in de vorige vermelding werden vermeld. Dergelijke producten waren al vóór 1997 op de markt en werden in aanzienlijke mate geconsumeerd.

Cannabiswinning in de EU-wetgeving

CBD-extracten kunnen waterige extracten zijn (bijvoorbeeld "voor bierachtige dranken"), extracten door middel van persen, extracten op basis van vetextractie ("ontvette hennepzaad") of extracten die met traditionele extractiemiddelen worden geproduceerd..

Sinds 2009 bepaalt de EU-richtlijn 2009/32/EG duidelijk dat traditionele extractiemiddelen, zoals ethanol (alcohol) of CO2 (kooldioxide), door de lidstaten moeten worden toegestaan bij de productie van levensmiddelen of voedselingrediënten..

Eenvoudig gezegd betekent dit dat wanneer een voedingsmiddel of voedselingrediënt via een traditionele productiemethode wordt verwerkt met behulp van de in de richtlijn genoemde en toegestane extractiemiddelen, het een voedingsmiddel of voedselingrediënt blijft en niet als een "nieuw voedingsmiddel" wordt beschouwd (zie artikel 2, lid 2, van de richtlijn). 2, lid 1, tweede alinea, van de richtlijn)..

De latere actualisering van de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen (2015/2283) kan daarom, rekening houdend met deze reeds bestaande Richtlijn 2009/32/EG, alleen betrekking hebben op nieuwe extractiemiddelen en "nieuwe extracten", maar niet op extracten die worden verkregen en geproduceerd met behulp van de traditionele extractiemiddelen waarvoor reeds regelgeving bestaat..

Substantiële bewijzen tegen de Novel Food Catalogue

Verschillende organisaties van de cannabisindustrie in Europa hebben al substantiële bewijzen gedeeld met de Europese Commissie die aantonen dat hennepbloemen, -bladeren en -extracten al eeuwenlang als voedsel worden geconsumeerd en dat de zogenaamde "low-THC"-variëteiten, gedefinieerd als industriële hennep, historisch gezien altijd al cannabidiol (CBD) hebben bevat. Met name in deze industriële hennepvariëteiten - met inbegrip van de variëteiten die al lang voor 1997 in de EU-lijst van variëteiten stonden - is het respectieve gehalte aan CBD in relatie tot THC zeer hoog in vergelijking met "hoog-THC"-cannabidiolen.

De algemene industriepositie die ons bedrijf als actieve leden van en sterke aanhangers van EIHA en als juristen deelt, is dat hennepbladeren en -bloemen en dergelijke hennepextracten uit industriële hennep, met de natuurlijke inhoud van cannabinoïdes, (d.w.z. die niet verrijkt zijn met CBD-isolaat en -kristallen) traditionele voedingsmiddelen zijn en niet onder het toepassingsgebied van de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen vallen. Dit standpunt is perfect in overeenstemming met de tot januari 2019 geldende formuleringen in de nieuwe voedingsmiddelencatalogus.

Volg onze blog om op de hoogte te blijven van de wettelijke situatie van hennep en cannabis in Europa.

augustus 18, 2020 4 min leestijd

Lees meer
Hoe industriële hennep een belangrijke rol speelt bij het reduceren van wereldwijde C02 vervuiling

Hoe industriële hennep een belangrijke rol speelt bij het reduceren van wereldwijde C02 vervuiling

Volgens 'Hemp Copenhagen' werd wetenschappelijk bewezen dat industriële hennep meer C02 absorbeert per hectare dan welk woud of commercieel gewas dan ook en dus een ideaal koolstofreservoir.

Eén hectare industriële hennep kan 22 ton CO2 per hectare absorberen. Het is mogelijk 2 maal per jaar te oogsten, dus wordt de absorptie verdubbeld. De erg snelle groei van hennep (4 meter op 100 dagen tijd) maakt het tot één van de snelste C02-naar-biomassa conversietools beschikbaar, nog efficiënter dan landbosbouw. Dus specifiek voor ons, Formula Swiss AG, betekent dit: 50 hectaren hennep productie maal 44 is gelijk aan 2.200 ton CO2 absorptie per jaar.

Regeringen over de hele wereld hebben zich gerealiseerd dat dit waardevolle gewas geen gevaar vormt en moedigen wijdverspreide teelt van hennep aan om C02 te absorberen en deelden koolstofcredits uit aan boeren zodat ze zouden overstappen op teelt van het gewas.

Als gewas is hennep extreem milieuvriendelijk, aangezien het van nature uit insekt bestendig is en er geen herbiciden nodig zijn. Hennep groeit snel en is in ongeveer 90 dagen volgroeid, erg snel in vergelijking met bosbouw waar we moeten rekenen op 20 jaar. Het start C02 te absorberen bijna vanaf het moment dat het geplant wordt.

De grote hoeveelheid produkten afgeleid van hennep en rauwe materialen gecreëerd dooor cultivering op grote schaal zou ook verschillende niet-duurzame, op olie gebaseerde producten en materialen kunnen vervangen, voornamelijk in de bouw, die tegelijkertijd CO2 absorberen en zo secundaire voordelen creëren voor het mondiale milieu. Hennep zou in het bijzonder gebruikt kunnen worden als vervanging van verschillende produkten afgeleid van bomen, en dus hen tegelijkertijd beschermen, zodat ook zij verder CO2 kunnen absorberen.

Besluit

Het telen van industriële hennep in Europa is van vitaal belang in onze strijd pollutie te verminderen, belangrijke waterbronnen te beschermen en de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Industriële hennep kent zijn gelijke niet als het gaat over of het isoleren van koolstofdioxide en het permanent verbinden met de materialen waarin het verwerkt wordt.

De wijdverspreide cultivatie van industriële hennep in Europa zal leiden tot een sterke, positieve economie en een duurzame boost voor afgelegen gebieden afhankelijk van landbouw en regio's getroffen door hoge werkloosheid en ontbering.

april 21, 2020 2 min leestijd

Lees meer

Ingrediënt in cannabis kan op een dag antibiotica vervangen

Ingrediënt in cannabis kan op een dag antibiotica vervangen

Gezien de constante behoefte van wetenschappers om antibiotica te verbeteren vanwege de resistentie van insecten, concluderen de auteurs van een recent gepubliceerd onderzoek dat een ingrediënt in cannabis ooit in de plaats zou kunnen komen van antibiotica.

Micro-organismen (of bugs) zoals bacteriën zijn ontdekt om resistentie te ontwikkelen tegen antibiotica of antimicrobiële middelen. Dit maakt de infectie die door deze insecten wordt veroorzaakt moeilijk te behandelen.

Een team van Australische onderzoekers heeft ontdekt dat cannabidiol (meestal verkort als CBD) alle bacteriestammen kan doden waarmee ze het in het lab hebben getest. Dit geldt ook voor de bacteriën waarvan bekend is dat ze een hoge resistentie tegen antibiotica hebben. CBD is een niet-psychoactieve stof die in marihuana wordt gevonden.

Om te testen of de bacterie in de loop van de tijd resistentie ontwikkelt tegen deze nieuw ontdekte behandeling, bestudeerden de onderzoekers ze gedurende een periode van 20 dagen. De 20 dagen zijn gekozen omdat dat de gemiddelde tijd is die de bacterie nodig heeft om resistent te worden tegen de beschikbare antibiotica. Aan het einde van de 20 dagen werd ontdekt dat de bacterie geen resistentie heeft ontwikkeld.

De onderzoekers besloten om het CBD te gebruiken voor de behandeling van een huidinfectie bij muizen en het was ook effectief.

Sprekend aan Newsweek, zei de studieleider, Mark Blaskovich, die ook een hogere onderzoekscheikundige is op het Centrum voor Superbug-oplossingen: "We weten nog steeds niet hoe het werkt, en het kan een uniek werkingsmechanisme hebben aangezien het werkt tegen bacteriën die resistent zijn geworden tegen andere antibiotica, maar we weten nog steeds niet hoe."

"Tot nu toe hebben we alleen laten zien dat het topisch werkt, op het huidoppervlak. Om echt nuttig te zijn, zou het goed zijn als we konden aantonen dat het systemische infecties behandelde, bijvoorbeeld longontsteking, of gecompliceerde weefselinfecties, waar je het oraal of door intraveneuze dosering moet geven.”

He also noted more research will be required to confirm if it would be effective in higher animals such as humans.

Blaskovich vestigt de aandacht op de noodzaak om verbindingen te bestuderen die nog niet zijn onderzocht om het constante succes van de resistentie van bacteriën te voorkomen. Volgens hem toont de effectiviteit van CBD aan dat er nog andere verbindingen zijn met antibiotische potentie.

Op de vraag naar de uitdagingen waar het team tijdens het onderzoek voor stond, antwoordde hij:

"Het meest uitdagende deel [van het onderzoek] was het verkrijgen van de juiste vergunningen om met cannabidiol te werken in onze laboratoria, aangezien de regering van Queensland reguleert wie het mag gebruiken/hanteren - ook al is het materiaal dat we gebruiken volledig synthetisch, het valt in dit grijze gebied onder de definities van cannabinoïden."

De bevindingen werden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de American Society for Microbiology, ASM Microbe 2019 in San Francisco, en zijn niet gepubliceerd in een peer-reviewed studie.

De teamleider Blaskovich ontmoedigde echter iedereen die dacht aan het dumpen van antibiotica voor producten op basis van cannabis. Hij baseert zich op het feit dat de studie alleen wordt uitgevoerd in reageerbuizen en niet in mensen.

"Het zou zeer gevaarlijk zijn om te proberen een ernstige infectie te behandelen met cannabidiol in plaats van een van de beproefde antibiotica", benadrukte hij..

Een niet-klinische docent in Moleculaire Microbiologie aan de Imperial College London, Dr. Andrew Edwards, die commentaar geeft op het rapport van het team van Blaskovich, zei: "De antibacteriële eigenschappen van cannabidiol waren nog niet eerder gewaardeerd en het is belangrijk dat er activiteit lijkt te zijn tegen antibiotica-resistente stammen."

Ter ondersteuning van de waarschuwing benadrukte Edward dat het werk in het beginstadium is en dat de verbinding alleen wordt gerapporteerd aan Gram-positieve bacteriën.

"Het is niet effectief tegen Gram-negatieve bacteriën, die vooral moeilijk zijn om nieuwe antibiotica te ontwikkelen, omdat ze een zeer selectief buitenmembraan hebben dat voorkomt dat de meeste geneesmiddelen in de bacteriële cel terechtkomen". Hij zei.

Dit studierapport wordt gepubliceerd op een moment dat het internet al verzadigd is met de gezondheidsvoordelen van de cannabidiol (CBD), zoals bij de behandeling van pijn, epilepsie en ontstekingen.

Voorafgaand aan nu, meldde een afzonderlijk team van onderzoekers de samenstelling kon één dag worden gebruikt om verslaving te behandelen..

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

november 13, 2019 3 min leestijd

Lees meer
EU legaliseert het gebruik van natuurlijke cannabinoïden in cosmetica

EU legaliseert het gebruik van natuurlijke cannabinoïden in cosmetica

Wij hebben gewerkt tegen wat wij en vele andere hennepproducenten in Zwitserland geloven dat het verkeerde classificaties van hennepproducten binnen de Europese Unie zijn.

Cannabis Sativa Leaf Extract toegevoegd aan CosIng database waardoor het voldoet aan de voorschriften

Vandaag is een nieuwe vermelding in de CosIng-database ingevoerd, toen Cannabis Sativa Blad Extract aan CosIng werd toegevoegd onder een aparte INCI-titel "Cannabis Sativa Blad Extract" (CAS# in wording). De nieuwe vermelding in de CosIng database is hier te vinden

De verandering betekent dat het gebruik van bladeren van Cannabis Sativa planten in cosmetica binnen de EU niet langer met onmiddellijke ingang wordt beperkt.. 

Al onze CBD-producten voldoen aan de EU-normen

Na de wijzigingen in de Novel Food-catalogus hebben we besloten om onze CBD-producten te registreren als cosmetica in de EU en alle informatie over oraal gebruik of doseringsaanbevelingen in al onze mededelingen weg te nemen.

oktober 24, 2019 1 min leestijd

Lees meer
TSA Nieuws: CBD Olie is nu goedgekeurd voor de vlucht

TSA Nieuws: CBD Olie is nu goedgekeurd voor de vlucht

Volgens de TSA zijn er verschillende CBD-olieproducten en -medicijnen die door de FDA zijn goedgekeurd voor de vlucht.

Hoewel recreatieve en medische marihuana in sommige staten gelegaliseerd is, heeft de TSA altijd vastgehouden aan de illegaliteit van het vliegen met marihuana. Echter, dingen veranderde een paar dagen geleden toen de TSA een discrete update op hun pagina maakte om passagiers te informeren over het feit dat ze nu kunnen vliegen met CBD olieproducten (niet alle soorten) en een hennep georiënteerde medicatie die is goedgekeurd door de FDA.

Op Twitter heeft het geverifieerde account van de TSA - @AskTSA een potentiële passagier geïnformeerd over de soorten CBD-olieproducten en -medicijnen die de FDA heeft goedgekeurd en goedgekeurd voor de vlucht.

Volgens de TSA was de verandering nodig door de goedkeuring van de FDA van geneesmiddelen die CBD-olie bevatten; in het bijzonder de Epidiolex die wordt gebruikt om epileptische kinderen van hun aanvallen te behandelen.

De informatie die nu beschikbaar is over medische marihuana bepaalt dat de producten die afgeleid zijn van CBD en goedgekeurd zijn door de FDA, legaal zijn zolang ze geproduceerd zijn met strikte naleving van de bepalingen van de Agriculture Improvement Act 2018, terwijl het bezit van marihuana en een aantal andere cannabis georiënteerde producten (inclusief CBD-olie), waaronder CBD-producten en marihuana, nog moet worden gelegaliseerd door de federale wet, en de TSA-functionarissen zijn bij wet gemandateerd om eventuele schendingen van de wet te melden als ze verdacht worden.

In het licht van de wet zijn de procedures voor screening door de TSA gericht op het wegvissen van potentiële bedreigingen onder CBD-producten die door passagiers worden vervoerd. Hoewel zij geen aanhoudingsbevoegdheid hebben, wordt van de TSA verwacht dat zij de situatie aan een wetshandhavingsfunctionaris rapporteren.

Vóór de goedkeuring door de FDA heeft de TSA geen aandacht besteed aan het onderscheid tussen marihuana en andere hennepgerelateerde producten; de meeste hennepgeoriënteerde drugs hebben weinig tot geen THC-gehalte dat het psychoactieve bestanddeel in marihuana is dat het gevoel geeft hoog te zijn, en daarom wordt het als illegaal beschouwd om misbruik te voorkomen.

De herziene wetten die de TSA leiden, weerhouden hen er niet van om bepaalde vormen van marihuana en CBD-producten met een ongereguleerd THC-gehalte te verbieden. Het is echter onzeker hoe de TSA-functionarissen een product met THC zouden herkennen, aangezien zij zich niet bezighouden met tests ter plaatse bij de veiligheidscontroleposten van de luchthavens.

Een TSA-ambtenaar in reactie op de grijze gebieden zei dat de verdenkingen zouden worden gericht aan de lokale wetshandhaving voor een goede afhandeling.

Volgens David Bannard van Kaplan Kirsch & Rockwell LLP, Boston, geloofde hij dat de recente ontwikkelingen de verdeling tussen de federale overheid en de staten die marihuana hebben gelegaliseerd voor specifiek gebruik (medische en recreatieve doeleinden) opnieuw bevestigen. Hij ging ook verder om te zeggen dat de ontwikkelingen aantoonden dat het Congres zich geleidelijk aan overgeeft aan de publieke opinie en de marihuanaverordeningen van de federale overheid naar de staten kan afleiden. Maar alle ontwikkelingen tot nu toe betekenen niet dat de federale wet niet van kracht is - vliegen met CBD-producten is nog steeds illegaal onder de federale wet.

Tot nu toe hebben de TSA-functionarissen het ultieme recht om te bepalen wat er op de veiligheidscontroleposten van de luchthavens is toegestaan.

september 04, 2019 2 min leestijd

Lees meer
Thailand keurt CBD voor medisch gebruik goed

Thailand keurt CBD voor medisch gebruik goed

De legalisatie van het gebruik en de cultivatie van marijuana in Thailand is op het moment zowat het meest besproken onderwerp. Verschillende producten zoals CBD olie en CBD tabletten werden populairder dankzij hun doeltreffendheid als behandeling van uiteenlopende gezondheidsproblemen. De producten afkomstig uit cannabis krijgen steeds meer succes dankzij hun medische mogelijkheden en gezondheidsvoordelen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) publiceerde een rapport over de gezondheidsvoordelen in verband gebracht met gebruik van CBD.

Thailand staat net bekend voor hun strikte regelgeving wat betreft drugsgebruik en drugshandel. Maar vandaag de dag is Thailand één van de weinige aziatische landen die het gebruik van medische cannabis en marijuana gelegaliseerd hebben.

Hoe Thailand CBD goedkeurde

Wanneer meer landen het gebruik van cannabis omarmen omwille van de medicinale kwaliteiten probeerde de Government Pharmaceutical Organization (GPO) de federale overheid ervan te overtuigen het legaal te maken de voordelen van de drug te bestuderen, zodat deze gebruikt zou kunnen worden voor de vele medische voordelen, na goedkeuring van het Ministerie van Volksgezondheid.

Volgens een rapport van Dr Nopporn Cheanklin, algemeen directeur van de GPO, werden, ongeveer 20 jaar geleden, de beste marijuana planten uit Thailand geïmporteerd. Nu heeft Canada deze soort gecultiveerd en kan Thailand niet langer beweren de beste cultivator te zijn van de beste marijuana soort. Om de competitie met Canada te kunnen aangaan was het noodzakelijk een unieke soort te ontwikkelen, waarbij hoge normen gehanteerd worden om iets te kunnen betekenen op de wereldmarkt. Dus nu is de Thaïse regering stappen aan het ondernemen om hun reputatie als cultivator van de beste marijuana soorten ter wereld te kunnen redden.

Een voorstel werd verstuurd naar de eerste minister Prayuth Chan-ocha om het juridisch kader betreffende het gebruikt van medische marijuana in Thailand te herzien. En de eerste minister heeft beslist dit plan te ondersteunen, waardoor het mogelijk werd medische marijuana te legaliseren vermoedelijk tijdens het eerste kwartaal van 2019. De ministerraad van Thailand keurde het voorstel voor legalisatie reeds in Mei 2018 goed, om zo meer research toe te kunnen laten omtrent de medische effecten van CBD. De Government Pharmaceutical Organization startte klinische studies met als doel medicatie te produceren op basis van CBD voor vier condities.

Het cabinet of National Legislative Assembly van Thailand keurde eveneens een voorstel goed dat werd ingediend ter goedkeuring van de cultivatie van cannabis in zes verschillende provincies in het noorden van het land, dat deel uitmaakt van het project. Ze hebben als opdracht het gebruik van CBD voor medische doeleinden te onderzoeken.

Waarom heeft Thailand het gebruik van CBD goedgekeurd?

Stel je jezelf de vraag waarom Thailand CBD goedkeurde, houd er dan rekening mee dat, naast de vele, vaak verrassende voordelen van CBD, het ook nog eens erg rendabel is. Thailand beschikt over de beste marijuana om wereldwijd te exporteren. Thailand was de top exporter van CBD ter wereld in 1980 en zou uiteraard graag aanspraak kunnen maken op de meer dan 10 miljard dollar die te verdienen valt op de marijuana markt.

In Thailand werd marijuana ooit geclassificeerd als traditioneel kruidengeneesmiddel ter behandeling van verschillende gezondheidsproblemen. Maar marijuana werd later geherklasseerd bij de narcotica van klasse 5 volgens de wet op narcotische drugs, waardoor de produktie, verkoop, consumptie en het bezit van CBD verboden werd. Hoewel drugswetten over het algemeen erg streng zijn in Azië, neemt Thailand een radicaal andere weg.

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

februari 15, 2019 3 min leestijd

Lees meer


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis welkomstgeschenk