Hoe industriële hennep een belangrijke rol speelt bij het reduceren van wereldwijde C02 vervuiling

Hoe industriële hennep een belangrijke rol speelt bij het reduceren van wereldwijde C02 vervuiling

Volgens 'Hemp Copenhagen' werd wetenschappelijk bewezen dat industriële hennep meer C02 absorbeert per hectare dan welk woud of commercieel gewas dan ook en dus een ideaal koolstofreservoir.

Eén hectare industriële hennep kan 22 ton CO2 per hectare absorberen. Het is mogelijk 2 maal per jaar te oogsten, dus wordt de absorptie verdubbeld. De erg snelle groei van hennep (4 meter op 100 dagen tijd) maakt het tot één van de snelste C02-naar-biomassa conversietools beschikbaar, nog efficiënter dan landbosbouw. Dus specifiek voor ons, Formula Swiss AG, betekent dit: 50 hectaren hennep productie maal 44 is gelijk aan 2.200 ton CO2 absorptie per jaar.

Regeringen over de hele wereld hebben zich gerealiseerd dat dit waardevolle gewas geen gevaar vormt en moedigen wijdverspreide teelt van hennep aan om C02 te absorberen en deelden koolstofcredits uit aan boeren zodat ze zouden overstappen op teelt van het gewas.

Als gewas is hennep extreem milieuvriendelijk, aangezien het van nature uit insekt bestendig is en er geen herbiciden nodig zijn. Hennep groeit snel en is in ongeveer 90 dagen volgroeid, erg snel in vergelijking met bosbouw waar we moeten rekenen op 20 jaar. Het start C02 te absorberen bijna vanaf het moment dat het geplant wordt.

De grote hoeveelheid produkten afgeleid van hennep en rauwe materialen gecreëerd dooor cultivering op grote schaal zou ook verschillende niet-duurzame, op olie gebaseerde producten en materialen kunnen vervangen, voornamelijk in de bouw, die tegelijkertijd CO2 absorberen en zo secundaire voordelen creëren voor het mondiale milieu. Hennep zou in het bijzonder gebruikt kunnen worden als vervanging van verschillende produkten afgeleid van bomen, en dus hen tegelijkertijd beschermen, zodat ook zij verder CO2 kunnen absorberen.

Besluit

Het telen van industriële hennep in Europa is van vitaal belang in onze strijd pollutie te verminderen, belangrijke waterbronnen te beschermen en de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Industriële hennep kent zijn gelijke niet als het gaat over of het isoleren van koolstofdioxide en het permanent verbinden met de materialen waarin het verwerkt wordt.

De wijdverspreide cultivatie van industriële hennep in Europa zal leiden tot een sterke, positieve economie en een duurzame boost voor afgelegen gebieden afhankelijk van landbouw en regio's getroffen door hoge werkloosheid en ontbering.

april 21, 2020 2 min leestijd

Lees meer
Ingrediënt in cannabis kan op een dag antibiotica vervangen

Ingrediënt in cannabis kan op een dag antibiotica vervangen

Gezien de constante behoefte van wetenschappers om antibiotica te verbeteren vanwege de resistentie van insecten, concluderen de auteurs van een recent gepubliceerd onderzoek dat een ingrediënt in cannabis ooit in de plaats zou kunnen komen van antibiotica.

Micro-organismen (of bugs) zoals bacteriën zijn ontdekt om resistentie te ontwikkelen tegen antibiotica of antimicrobiële middelen. Dit maakt de infectie die door deze insecten wordt veroorzaakt moeilijk te behandelen.

Een team van Australische onderzoekers heeft ontdekt dat cannabidiol (meestal verkort als CBD) alle bacteriestammen kan doden waarmee ze het in het lab hebben getest. Dit geldt ook voor de bacteriën waarvan bekend is dat ze een hoge resistentie tegen antibiotica hebben. CBD is een niet-psychoactieve stof die in marihuana wordt gevonden.

Om te testen of de bacterie in de loop van de tijd resistentie ontwikkelt tegen deze nieuw ontdekte behandeling, bestudeerden de onderzoekers ze gedurende een periode van 20 dagen. De 20 dagen zijn gekozen omdat dat de gemiddelde tijd is die de bacterie nodig heeft om resistent te worden tegen de beschikbare antibiotica. Aan het einde van de 20 dagen werd ontdekt dat de bacterie geen resistentie heeft ontwikkeld.

De onderzoekers besloten om het CBD te gebruiken voor de behandeling van een huidinfectie bij muizen en het was ook effectief.

Sprekend aan Newsweek, zei de studieleider, Mark Blaskovich, die ook een hogere onderzoekscheikundige is op het Centrum voor Superbug-oplossingen: "We weten nog steeds niet hoe het werkt, en het kan een uniek werkingsmechanisme hebben aangezien het werkt tegen bacteriën die resistent zijn geworden tegen andere antibiotica, maar we weten nog steeds niet hoe."

"Tot nu toe hebben we alleen laten zien dat het topisch werkt, op het huidoppervlak. Om echt nuttig te zijn, zou het goed zijn als we konden aantonen dat het systemische infecties behandelde, bijvoorbeeld longontsteking, of gecompliceerde weefselinfecties, waar je het oraal of door intraveneuze dosering moet geven.”

He also noted more research will be required to confirm if it would be effective in higher animals such as humans.

Blaskovich vestigt de aandacht op de noodzaak om verbindingen te bestuderen die nog niet zijn onderzocht om het constante succes van de resistentie van bacteriën te voorkomen. Volgens hem toont de effectiviteit van CBD aan dat er nog andere verbindingen zijn met antibiotische potentie.

Op de vraag naar de uitdagingen waar het team tijdens het onderzoek voor stond, antwoordde hij:

"Het meest uitdagende deel [van het onderzoek] was het verkrijgen van de juiste vergunningen om met cannabidiol te werken in onze laboratoria, aangezien de regering van Queensland reguleert wie het mag gebruiken/hanteren - ook al is het materiaal dat we gebruiken volledig synthetisch, het valt in dit grijze gebied onder de definities van cannabinoïden."

De bevindingen werden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de American Society for Microbiology, ASM Microbe 2019 in San Francisco, en zijn niet gepubliceerd in een peer-reviewed studie.

De teamleider Blaskovich ontmoedigde echter iedereen die dacht aan het dumpen van antibiotica voor producten op basis van cannabis. Hij baseert zich op het feit dat de studie alleen wordt uitgevoerd in reageerbuizen en niet in mensen.

"Het zou zeer gevaarlijk zijn om te proberen een ernstige infectie te behandelen met cannabidiol in plaats van een van de beproefde antibiotica", benadrukte hij..

Een niet-klinische docent in Moleculaire Microbiologie aan de Imperial College London, Dr. Andrew Edwards, die commentaar geeft op het rapport van het team van Blaskovich, zei: "De antibacteriële eigenschappen van cannabidiol waren nog niet eerder gewaardeerd en het is belangrijk dat er activiteit lijkt te zijn tegen antibiotica-resistente stammen."

Ter ondersteuning van de waarschuwing benadrukte Edward dat het werk in het beginstadium is en dat de verbinding alleen wordt gerapporteerd aan Gram-positieve bacteriën.

"Het is niet effectief tegen Gram-negatieve bacteriën, die vooral moeilijk zijn om nieuwe antibiotica te ontwikkelen, omdat ze een zeer selectief buitenmembraan hebben dat voorkomt dat de meeste geneesmiddelen in de bacteriële cel terechtkomen". Hij zei.

Dit studierapport wordt gepubliceerd op een moment dat het internet al verzadigd is met de gezondheidsvoordelen van de cannabidiol (CBD), zoals bij de behandeling van pijn, epilepsie en ontstekingen.

Voorafgaand aan nu, meldde een afzonderlijk team van onderzoekers de samenstelling kon één dag worden gebruikt om verslaving te behandelen..

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

november 13, 2019 3 min leestijd

Lees meer
EU legaliseert het gebruik van natuurlijke cannabinoïden in cosmetica

EU legaliseert het gebruik van natuurlijke cannabinoïden in cosmetica

Wij hebben gewerkt tegen wat wij en vele andere hennepproducenten in Zwitserland geloven dat het verkeerde classificaties van hennepproducten binnen de Europese Unie zijn.

Cannabis Sativa Leaf Extract toegevoegd aan CosIng database waardoor het voldoet aan de voorschriften

Vandaag is een nieuwe vermelding in de CosIng-database ingevoerd, toen Cannabis Sativa Blad Extract aan CosIng werd toegevoegd onder een aparte INCI-titel "Cannabis Sativa Blad Extract" (CAS# in wording). De nieuwe vermelding in de CosIng database is hier te vinden

De verandering betekent dat het gebruik van bladeren van Cannabis Sativa planten in cosmetica binnen de EU niet langer met onmiddellijke ingang wordt beperkt.. 

Al onze CBD-producten voldoen aan de EU-normen

Na de wijzigingen in de Novel Food-catalogus hebben we besloten om onze CBD-producten te registreren als cosmetica in de EU en alle informatie over oraal gebruik of doseringsaanbevelingen in al onze mededelingen weg te nemen.

oktober 24, 2019 1 min leestijd

Lees meer
TSA Nieuws: CBD Olie is nu goedgekeurd voor de vlucht

TSA Nieuws: CBD Olie is nu goedgekeurd voor de vlucht

Volgens de TSA zijn er verschillende CBD-olieproducten en -medicijnen die door de FDA zijn goedgekeurd voor de vlucht.

Hoewel recreatieve en medische marihuana in sommige staten gelegaliseerd is, heeft de TSA altijd vastgehouden aan de illegaliteit van het vliegen met marihuana. Echter, dingen veranderde een paar dagen geleden toen de TSA een discrete update op hun pagina maakte om passagiers te informeren over het feit dat ze nu kunnen vliegen met CBD olieproducten (niet alle soorten) en een hennep georiënteerde medicatie die is goedgekeurd door de FDA.

Op Twitter heeft het geverifieerde account van de TSA - @AskTSA een potentiële passagier geïnformeerd over de soorten CBD-olieproducten en -medicijnen die de FDA heeft goedgekeurd en goedgekeurd voor de vlucht.

Volgens de TSA was de verandering nodig door de goedkeuring van de FDA van geneesmiddelen die CBD-olie bevatten; in het bijzonder de Epidiolex die wordt gebruikt om epileptische kinderen van hun aanvallen te behandelen.

De informatie die nu beschikbaar is over medische marihuana bepaalt dat de producten die afgeleid zijn van CBD en goedgekeurd zijn door de FDA, legaal zijn zolang ze geproduceerd zijn met strikte naleving van de bepalingen van de Agriculture Improvement Act 2018, terwijl het bezit van marihuana en een aantal andere cannabis georiënteerde producten (inclusief CBD-olie), waaronder CBD-producten en marihuana, nog moet worden gelegaliseerd door de federale wet, en de TSA-functionarissen zijn bij wet gemandateerd om eventuele schendingen van de wet te melden als ze verdacht worden.

In het licht van de wet zijn de procedures voor screening door de TSA gericht op het wegvissen van potentiële bedreigingen onder CBD-producten die door passagiers worden vervoerd. Hoewel zij geen aanhoudingsbevoegdheid hebben, wordt van de TSA verwacht dat zij de situatie aan een wetshandhavingsfunctionaris rapporteren.

Vóór de goedkeuring door de FDA heeft de TSA geen aandacht besteed aan het onderscheid tussen marihuana en andere hennepgerelateerde producten; de meeste hennepgeoriënteerde drugs hebben weinig tot geen THC-gehalte dat het psychoactieve bestanddeel in marihuana is dat het gevoel geeft hoog te zijn, en daarom wordt het als illegaal beschouwd om misbruik te voorkomen.

De herziene wetten die de TSA leiden, weerhouden hen er niet van om bepaalde vormen van marihuana en CBD-producten met een ongereguleerd THC-gehalte te verbieden. Het is echter onzeker hoe de TSA-functionarissen een product met THC zouden herkennen, aangezien zij zich niet bezighouden met tests ter plaatse bij de veiligheidscontroleposten van de luchthavens.

Een TSA-ambtenaar in reactie op de grijze gebieden zei dat de verdenkingen zouden worden gericht aan de lokale wetshandhaving voor een goede afhandeling.

Volgens David Bannard van Kaplan Kirsch & Rockwell LLP, Boston, geloofde hij dat de recente ontwikkelingen de verdeling tussen de federale overheid en de staten die marihuana hebben gelegaliseerd voor specifiek gebruik (medische en recreatieve doeleinden) opnieuw bevestigen. Hij ging ook verder om te zeggen dat de ontwikkelingen aantoonden dat het Congres zich geleidelijk aan overgeeft aan de publieke opinie en de marihuanaverordeningen van de federale overheid naar de staten kan afleiden. Maar alle ontwikkelingen tot nu toe betekenen niet dat de federale wet niet van kracht is - vliegen met CBD-producten is nog steeds illegaal onder de federale wet.

Tot nu toe hebben de TSA-functionarissen het ultieme recht om te bepalen wat er op de veiligheidscontroleposten van de luchthavens is toegestaan.

september 04, 2019 2 min leestijd

Lees meer

Thailand keurt CBD voor medisch gebruik goed

Thailand keurt CBD voor medisch gebruik goed

De legalisatie van het gebruik en de cultivatie van marijuana in Thailand is op het moment zowat het meest besproken onderwerp. Verschillende producten zoals CBD olie en CBD tabletten werden populairder dankzij hun doeltreffendheid als behandeling van uiteenlopende gezondheidsproblemen. De producten afkomstig uit cannabis krijgen steeds meer succes dankzij hun medische mogelijkheden en gezondheidsvoordelen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) publiceerde een rapport over de gezondheidsvoordelen in verband gebracht met gebruik van CBD.

Thailand staat net bekend voor hun strikte regelgeving wat betreft drugsgebruik en drugshandel. Maar vandaag de dag is Thailand één van de weinige aziatische landen die het gebruik van medische cannabis en marijuana gelegaliseerd hebben.

Hoe Thailand CBD goedkeurde

Wanneer meer landen het gebruik van cannabis omarmen omwille van de medicinale kwaliteiten probeerde de Government Pharmaceutical Organization (GPO) de federale overheid ervan te overtuigen het legaal te maken de voordelen van de drug te bestuderen, zodat deze gebruikt zou kunnen worden voor de vele medische voordelen, na goedkeuring van het Ministerie van Volksgezondheid.

Volgens een rapport van Dr Nopporn Cheanklin, algemeen directeur van de GPO, werden, ongeveer 20 jaar geleden, de beste marijuana planten uit Thailand geïmporteerd. Nu heeft Canada deze soort gecultiveerd en kan Thailand niet langer beweren de beste cultivator te zijn van de beste marijuana soort. Om de competitie met Canada te kunnen aangaan was het noodzakelijk een unieke soort te ontwikkelen, waarbij hoge normen gehanteerd worden om iets te kunnen betekenen op de wereldmarkt. Dus nu is de Thaïse regering stappen aan het ondernemen om hun reputatie als cultivator van de beste marijuana soorten ter wereld te kunnen redden.

Een voorstel werd verstuurd naar de eerste minister Prayuth Chan-ocha om het juridisch kader betreffende het gebruikt van medische marijuana in Thailand te herzien. En de eerste minister heeft beslist dit plan te ondersteunen, waardoor het mogelijk werd medische marijuana te legaliseren vermoedelijk tijdens het eerste kwartaal van 2019. De ministerraad van Thailand keurde het voorstel voor legalisatie reeds in Mei 2018 goed, om zo meer research toe te kunnen laten omtrent de medische effecten van CBD. De Government Pharmaceutical Organization startte klinische studies met als doel medicatie te produceren op basis van CBD voor vier condities.

Het cabinet of National Legislative Assembly van Thailand keurde eveneens een voorstel goed dat werd ingediend ter goedkeuring van de cultivatie van cannabis in zes verschillende provincies in het noorden van het land, dat deel uitmaakt van het project. Ze hebben als opdracht het gebruik van CBD voor medische doeleinden te onderzoeken.

Waarom heeft Thailand het gebruik van CBD goedgekeurd?

Stel je jezelf de vraag waarom Thailand CBD goedkeurde, houd er dan rekening mee dat, naast de vele, vaak verrassende voordelen van CBD, het ook nog eens erg rendabel is. Thailand beschikt over de beste marijuana om wereldwijd te exporteren. Thailand was de top exporter van CBD ter wereld in 1980 en zou uiteraard graag aanspraak kunnen maken op de meer dan 10 miljard dollar die te verdienen valt op de marijuana markt.

In Thailand werd marijuana ooit geclassificeerd als traditioneel kruidengeneesmiddel ter behandeling van verschillende gezondheidsproblemen. Maar marijuana werd later geherklasseerd bij de narcotica van klasse 5 volgens de wet op narcotische drugs, waardoor de produktie, verkoop, consumptie en het bezit van CBD verboden werd. Hoewel drugswetten over het algemeen erg streng zijn in Azië, neemt Thailand een radicaal andere weg.

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

februari 15, 2019 3 min leestijd

Lees meer
De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt historische veranderingen aan wat de classificatie van cannabis betreft

De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt historische veranderingen aan wat de classificatie van cannabis betreft

2019 lijkt het jaar de worden waarin cannabis ein-de-lijk de classificatie zal krijgen die het verdient, wat een bevrijding zou betekenen voor de plant van de juridische boeien waarmee het aan banden werd gelegd, waardoor broodnodig onderzoek gedwarsboomd werd en waardoor, werelwijd, verschillende landen cannabis niet konden beschouwen als geschikt voor medicinaal gebruik.

Vorige week maakte de commissie van deskundigen van de WHO voor drugsverslaving(ECDD) haar aanbevelingen bekend wat de classificatie van cannabis betreft aan de lidstaten van de Commissie van de Verenigde Naties voor verdovende middelen(CND).

De commissie moest in feite hun bevindingen tegen het einde van vorig jaar meedelen, maar vroeg om uitstel omwille van de complexiteit van het bewijs ingediend door belanghebbenden.

Het belangrijkste punt van hun aanbevelingen is de verwijdering van cannabis uit de meest restrictieve categorie (IV) van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen uit 1961, waartoe cannabis tot nu toe behoorde, naast fentanyl-analogen, heroïne en andere opioïden. De ECDD verklaarde de bestaande classificatie als onhoudbaar aangezien cannabis verre van de effecten veroorzaakt die andere categorie IV substanties veroorzaken en omdat cannabis “therapeutisch potentieel toont voor de behandeling van pijn en andere medische aandoeningen zoals epilepsie en spasticiteit gelinkt aan multiple sclerose.”

Cannabidiol formuleringen - zullen niet geclassificeerd worden

Verder heeft de commissie ook de veiligheid en doeltreffendheid van CBD (Cannabidiol) erkent, de niet-bedwelmende cannabinoïde uit hennep en Formula Swiss CBD producten.

In een vorige beoordeling, had het ECDD reeds geoordeeld CBD niet zou besproken worden bij drugcontrole conventies omwille van de veiligheid, het ontbreken van toxiciteit en enige vorm van mogelijk misbruik. Ze verwezen voornamelijk naar de gezuiverde CBD medicatie zoals Epidiolex, net goedgekeurd door de FDA, maar de commissie erkende eveneens dat de sporen van THC aangetroffen in gezuiverde CBD extracten (zoals de 0.15% THC in Epidiolex) geen enkel gevaar vormen voor verslaving noch misbruik.

Vol spectrum CBD olie met minder dan 0.2% THC - niet onder internationale controle

Twijfels over hoe dit zou toegepast worden op full spectrum CBD olie, verkocht als voedingssupplement over de hele wereld werden gelukkig ook van de baan geveegd. De commissie raadt aan een voetnoot toe te voegen aan Categorie I van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen uit 1961 waarin vermeld wordt dat : “Preparaties die voornamelijk cannabidiol bevatten en niet meer dan 0.2 procent delta-9-tetrahydrocannabinol vallen niet onder internationale controle.”

Dit heeft grote gevolgen, voornamelijk in de Verenigde Staten, waar CBD nog steeds geclassificeerd wordt substantie uit categorie 1, ondanks eerdere bevindingen van de WHO.

Een andere positief gevolg is het voorstel cannabis extracten en tincturen te verwijderen uit Categorie 1, aangezien de commissie erkent dat verschillende extracten, rijk aan CBD, erg weinig psycho-actieve werking hebben maar verschillende therapeutische voordelen kan bieden.

Wat volgt?

Na meer dan 50 jaar verbod op cannabis, hebben de recente bevindingen van de WHO uiteraard een stroom aan enthousiasme losgeweekt in de cannabis en hennep gemeenschappen. Maar, de puntjes moeten nog wel op de i gezet worden. De aanbevelingen moeten eerst gestemd worden door de lidstaten tijdens de aankomende 62ste CND bijeenkomst die plaats neemt in Maart 2019, hoewel de meeste insiders uit de industrie wel verwachten dat de meeste lidstaten wel zullen stemmen in overeenkomst met het weloverwogen advies van de WHO.

Deze hercategorisatie van cannabis en de erkenning van diens therapeutische waarde zal, hopelijk, het achterhaalde standpunt van vele prohibitionistische regeringen ondermijnen die misbruik maakten van de onnauwkeurige UN classificatie om hun weigering cannabis voor medicinaal gebruik te legaliseren.

Dus, als we af moeten gaan op die eerste maand uit het nieuwe jaar, dan ziet de toekomst er voor 2019 groener uit dan ooit.

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

februari 06, 2019 3 min leestijd

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis welkomstgeschenk