Disclaimer

Lees dit aandachtig voordat u producten bestelt via onze webshop

Alle informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als medisch advies of instructie, noch als vervanging van het advies van uw eigen arts of andere medische professional.

Onze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen. Raadpleeg altijd eerst uw arts of apotheker voor mogelijke interacties of andere mogelijke complicaties voordat u een product gebruikt. Wij doen geen gezondheidsclaims over onze producten en raden u aan een gekwalificeerde medisch specialist of arts te raadplegen voordat u onze producten gebruikt of een behandelplan voor een of alle ziekten of aandoeningen op te stellen. Het is vooral belangrijk voor mensen die zwanger zijn, borstvoeding geven, chronisch ziek zijn, wat ouder zijn of jonger dan 18 jaar om het gebruik van deze producten voorafgaand aan het gebruik met een arts te bespreken.

De resultaten die op deze website worden gerapporteerd of gepresenteerd hoeven niet noodzakelijk in alle personen te voorkomen.

Formula Swiss AG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van en zelfdiagnose en / of behandeling met deze producten. Onze producten mogen niet worden verward met voorgeschreven medicijnen en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor medisch begeleide therapie. Als u vermoedt dat u aan klinische tekortkomingen lijdt, raadpleegt u een bevoegde gekwalificeerde arts.

Formula Swiss AG verstrekt deze site en de inhoud ervan op een 'zoals het is'-basis en geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze site of de inhoud ervan. Behalve zoals specifiek vermeld op deze site, zijn noch Formula Swiss AG noch enige van haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief (zonder beperking van) compenserende, directe, indirecte of vervolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.