Disclaimer

Lees dit zorgvuldig door voordat u producten bestelt van onze webshop.

Op onze website linken we naar tal van externe bronnen en brengen we nieuws uit de wereldwijde cannabisindustrie naar ons platform. We gebruiken inhoud van derde partijen, waaronder freelance schrijvers en journalisten. Het is belangrijk om te benadrukken dat we de nauwkeurigheid van de informatie die door deze externe bronnen wordt verstrekt, niet verifiëren of garanderen.

De informatie en het nieuws die op onze website worden gepresenteerd, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet direct verbonden aan onze producten. Onze lezers moeten zich ervan bewust zijn dat, hoewel de inhoud relevant en informatief kan zijn, deze niet moet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling of goedkeuring van ons.

We moedigen onze gebruikers altijd aan om kritisch en voorzichtig te zijn met informatie, vooral wanneer deze van externe bronnen komt. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de informatie te beoordelen voordat er beslissingen op worden gebaseerd.

Ons platform fungeert als een brug om diverse perspectieven en nieuws uit de cannabisindustrie toegankelijk te maken, zonder echter enige garantie te bieden voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze informatie.

Onze producten zijn niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Het is altijd raadzaam om uw arts te raadplegen om eventuele interacties of andere mogelijke complicaties te bespreken voordat u een product gebruikt.

We doen geen gezondheidsclaims over onze producten en adviseren om een gekwalificeerde arts te raadplegen voordat u onze producten gebruikt of een behandelplan maakt voor welke ziekte of kwaal dan ook.

Vooral zwangere vrouwen, zogende moeders, chronisch zieken, ouderen of personen onder de 18 jaar dienen bij gezondheidsproblemen, zoals huidirritaties, een arts te raadplegen.

De resultaten die op deze website worden getoond, zijn mogelijk niet van toepassing op alle individuen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het onjuiste gebruik, zelfdiagnose en/of behandeling met onze producten. Onze producten mogen niet worden verward met voorgeschreven medicijnen en zijn geen vervanging voor medisch begeleide therapie. Als u vermoedt dat u lijdt aan klinische tekorten, raadpleeg dan een erkende, gekwalificeerde arts.

Wij bieden deze website en de inhoud ervan aan zonder enige garantie en doen geen uitspraken of garanties met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op deze website, nemen wij geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website. Dit omvat een alomvattende beperking van aansprakelijkheid voor alle soorten schade, waaronder (maar niet beperkt tot) compensatoire, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of beschadiging van eigendommen en claims van derden.