GMP- en ISO-certificeringen

Onze onderneming volgt Good Manufacturing Practices (GMP) en de officiële ISO 22716-2007-norm sinds vele jaren, en werd officieel gecertificeerd in 2019.

Wat zijn goede productiepraktijken (GMP)?

Good Manufacturing Practice (GMP) is een systeem om ervoor te zorgen dat producten op consistente wijze worden geproduceerd en gecontroleerd volgens gedefinieerde kwaliteitsnormen. Het is ontworpen om de risico's te minimaliseren die verbonden zijn aan elke productie die niet kan worden geëlimineerd door het eindproduct te testen. Ons doel is ervoor te zorgen dat onze producten veilig en van de hoogste kwaliteit zijn.

GMP heeft betrekking op alle aspecten van de productie, van het uitgangsmateriaal (zaden, planten, aarde enz.), de lokalen en de apparatuur tot de opleiding en persoonlijke hygiëne van het personeel. Gedetailleerde schriftelijke procedures zijn essentieel voor elk proces dat de kwaliteit van het eindproduct kan beïnvloeden. Er moeten systemen zijn om gedocumenteerd te kunnen aantonen dat de juiste procedures consequent worden gevolgd bij elke stap in het fabricageproces - elke keer dat een product wordt gemaakt.

Goede productiepraktijken (GMP) zijn verplicht voor cosmetica

Velen zullen verbaasd zijn dat Good Manufacturing Practices (GMP) van cosmetische producten in de EU verplicht zijn en door veel andere landen, zoals de Verenigde Staten, sterk worden aanbevolen.

De Cosmeticaverordening (EG) 1223/2009 vereist dat alle cosmetische producten die op de Europese markt worden gebracht, voldoen aan de Good Manufacturing Practices (GMP) die zijn vastgelegd in de ISO 22716-norm.

De verordening verplicht ons om een verklaring van overeenstemming met betrekking tot de productiefaciliteit toe te voegen aan het productinformatiedossier (PIF).

Wat is de ISO 22716-norm?

De ISO 22716-norm definieert de kwaliteit en de reproduceerbaarheid van cosmetische producten die op de Europese markt worden aangetroffen. De producten moeten voldoen aan GMP en Verordening 1223/2009.

Onze norm omvat:

 • Personeel
 • Bedrijfsruimten
 • Apparatuur
 • Grondstoffen en verpakkingsmateriaal
 • Productie
 • Afgewerkte producten
 • Interne en externe testen
 • Behandeling van off-specification en afwijkingen
 • Afval en bijproducten
 • Onderaanneming, enz.
 • Klachten en terugroepingen.
 • Beheer van veranderingen
 • Interne audit
 • Kwaliteitsdienst
 • Documentatie

Auditor & tijdlijn

Ons implementatietraject van de GMP- en ISO 22716-2007-standaard startte begin 2019 en werd door SBD in januari 2020 afgerond.

Onze implementatie van de standaard is officieel notarieel bekrachtigd in Zug, Zwitserland.