Onderzoek naar de invloed van cannabis op ouderen

25-06-2024
Oud persoon met een klein flesje

Een recent onderzoek naar de effecten van medicinale cannabis op ouderen onthult dat op cannabis gebaseerde producten meerdere voordelen kunnen bieden voor deze demografie, met name op het gebied van gezondheid, welzijn, slaap en stemming.

Onderzoeksresultaten

Gepubliceerd in het tijdschrift Drugs and Aging, richt het onderzoek zich op het gebrek aan hoogwaardige studies die ouderen betrekken en de gangbare praktijk om personen ouder dan 65 jaar uit te sluiten van klinische onderzoeken. Aangezien oudere patiënten steeds vaker medicinale cannabis gebruiken voor verlichting, biedt deze studie waardevolle inzichten.

Er werden significante verbeteringen waargenomen in de ernst van de pijn en de pijninterferentie bij oudere patiënten die chronische pijn als hun primaire aandoening meldden. De studie gebruikte gegevens van T21, een grootschalige observationele studie van individuen in het VK die voorgeschreven cannabis zoeken voor verschillende primaire aandoeningen.

De onderzoekers merkten op dat, hoewel de National Health Service beperkte toegang biedt tot op cannabis gebaseerde medicinale producten (CBMP's), er in het VK meer dan 200 niet-gelicentieerde CBMP's beschikbaar zijn op recept.

Constante verbeteringen

De uitkomsten werden gemeten door middel van zelfgerapporteerde beoordelingen van de kwaliteit van leven, algemene gezondheid, stemming en slaap. De resultaten toonden consistente verbeteringen in elk van deze welzijnsmaatregelen tussen de start van de behandeling en de follow-up na drie maanden.

  • Aanzienlijke verminderingen in de ernst van de pijn en de pijninterferentie
  • Significante verbeteringen in algemene gezondheid en welzijn
  • Opmerkelijke verminderingen van depressieve stemming en slaapproblemen

Het onderzoek benadrukte dat, hoewel oudere individuen minder verbetering in de kwaliteit van leven en stemming ervoeren vergeleken met personen jonger dan 65, de voordelen nog steeds aanzienlijk waren. Verbeteringen in algemene gezondheid en slaap waren vergelijkbaar voor beide leeftijdsgroepen.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

De studie vond verschillende verschillen tussen jongere en oudere patiënten. Oudere patiënten waren vaker vrouwen, meldden chronische pijn als hun primaire aandoening en gebruikten meerdere voorgeschreven medicijnen. Ze hadden minder vaak eerder cannabis gebruikt of dagelijks gebruikt voor de behandeling.

Wat betreft voorgeschreven producten, ontvingen patiënten ouder dan 64 jaar vaker CBD-dominante olie en minder vaak THC-dominante bloem. Ondanks deze verschillen waren er aanwijzingen voor consistente verbetering in meerdere welzijnsmaatregelen.

Onderzoekshiaten aanpakken

De bevindingen beginnen een kloof in het bestaande cannabisonderzoek te vullen, aangezien er momenteel een gebrek is aan gepubliceerde gegevens over het gebruik van voorgeschreven medicinale cannabis bij ouderen in het VK. De studie benadrukt de noodzaak van bewijs uit de praktijk om de effectiviteit en veiligheid van deze producten voor ouderen te beoordelen.

Persoonlijke mening

Het is duidelijk dat medicinale cannabis veelbelovend is voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van ouderen. De consistente verbeteringen in pijnmanagement, slaap en stemming zijn bijzonder bemoedigend.

Dit onderzoek onderstreept het belang van het betrekken van ouderen bij klinische onderzoeken om de potentiële voordelen en risico's van medicinale cannabis volledig te begrijpen.

Het is hartverwarmend om een groeiend aantal bewijzen te zien die het gebruik van op cannabis gebaseerde producten voor ouderen ondersteunen. Terwijl de medische gemeenschap dit gebied blijft verkennen, is het cruciaal ervoor te zorgen dat oudere patiënten toegang hebben tot veilige en effectieve behandelingen die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Over de auteur:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten