Cannabis prevaleert boven alcohol in de VS

04-06-2024
Cannabis joint en een glas alcohol

Voor het eerst in de geschiedenis verkiezen Amerikanen nu cannabis boven alcohol voor dagelijks gebruik. Deze mijlpaalverschuiving, onthuld door een recent onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Addiction, wijst op een belangrijke verandering in de gebruikspatronen en het gedrag van het publiek in de Verenigde Staten.

Het onderzoek, uitgevoerd door Jonathan P. Caulkins, professor Operations Research and Public Policy aan de Carnegie Mellon University, onderzoekt trends in cannabisgebruik van de jaren 1970 tot 2022, waarbij de nadruk ligt op de relatie met alcoholgebruik. Volgens de gegevens is de trend dat cannabis alcohol in het dagelijks gebruik inhaalt ten minste sinds 2022 aan de gang.

De evolutie van het Amerikaanse cannabisbeleid

Het onderzoek identificeert vier belangrijke perioden in de evolutie van het Amerikaanse cannabisbeleid:

  • 70er jaren: Liberalisering gekenmerkt door het rapport van de Shafer Commissie en decriminalisering in de staten.
  • 1980-1992: Het conservatieve Reagan-Bush tijdperk van de drugsoorlog.
  • 1993-2008: Door de staat geleide liberalisering van medische marihuana ondanks federale tegenstand.
  • 2009-2022:Federale niet-inmenging, met als hoogtepunt de legalisering in Colorado en Washington in 2012.

Deze perioden laten zien hoe veranderingen in beleid van invloed zijn geweest op cannabis gebruikspatronen door de decennia heen.

Cannabis en alcoholgebruik

Het onderzoek betrof zelfgerapporteerde enquêtes van de National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), waarbij gegevens van meer dan een miljoen deelnemers werden verzameld. De bevindingen geven aan dat cannabisgebruik in 1992 zijn laagste punt bereikte, maar gestaag begon te stijgen in de jaren 90 en begin 2000.

Nadat de federale overheid zich vanaf 2009 niet meer bemoeide met legalisatie op staatsniveau, steeg het cannabisgebruik aanzienlijk. Tussen 2008 en 2022 is het aantal mensen dat melding maakt van cannabisgebruik in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, waarbij het totale aantal jaarlijkse gebruiksdagen is gestegen van 2,3 miljard naar 8,1 miljard dagen.

In 2022 zal de gemiddelde cannabisgebruiker in de EU meer dan 2,5 miljard dagen per jaar cannabis gebruiken.

In 2022 gaf de typische cannabisgebruiker aan 15 tot 16 dagen per maand cannabis te gebruiken, terwijl de typische drinker aangaf 4 tot 5 dagen per maand alcohol te gebruiken.

Patronen van gebruik

Terwijl alcohol gebruik meer wijdverspreid was, vertoonden cannabisgebruikers hogere percentages van dagelijks gebruik. Meer dan 42,3% van de maandelijkse cannabisgebruikers meldde dagelijks gebruik, vergeleken met slechts 10,9% van de alcoholgebruikers. Hoewel het dagelijks roken van sigaretten nog steeds hoger is dan het dagelijks gebruik van cannabis, lijken de patronen van cannabisgebruik steeds meer op die van sigaretten.

Het onderzoek toont aan dat patronen van cannabisgebruik nauw samenhangen met verschuivingen in het overheidsbeleid, met significante toenames in gebruik in tijden van versoepeling van het beleid. Het is echter essentieel om te letten op de beperkingen van zelfgerapporteerde onderzoeken, die mogelijk niet geverifieerd kunnen worden door biologische monsters en die bepaalde groepen met unieke cannabisgebruikspatronen uitsluiten. Sociale acceptatie van cannabis kan ook leiden tot een grotere bereidheid om gebruik toe te geven, waardoor de gerapporteerde percentages mogelijk worden opgeblazen.

Persoonlijk perspectief

Hoewel het onderzoek niet definitief duidelijk maakt of wettelijke veranderingen direct van invloed zijn op gebruikspatronen of slechts veranderende houdingen weerspiegelen, is het duidelijk dat cannabis gebruik fundamenteel van omvang is veranderd sinds de legalisatie. Deze verandering roept belangrijke vragen op over de toekomst van het middelengebruik en de volksgezondheid in de Verenigde Staten.

De verschuiving naar meer dagelijks cannabisgebruik dan alcohol weerspiegelt bredere maatschappelijke veranderingen in de houding ten opzichte van cannabis. De toenemende legalisering en normalisering van cannabisgebruik zullen waarschijnlijk de gebruikspatronen blijven beïnvloeden. Als iemand die ontwikkelingen in openbaar beleid en gezondheid op de voet volgt, vind ik deze trends zowel fascinerend als indicatief voor een nieuw tijdperk in middelengebruik en regulering.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Over de auteur:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten