Vergelijkende Studie over Cannabis: VS en Canada

2024-01-23T16:57:43Z
Amerikaanse en Canadese vlag

Vergelijkende Studie over Cannabis: VS en Canada

Een recente studie, gepubliceerd in het Journal of Cannabis Research, werpt licht op de percepties en het gebruik van cannabis in de Verenigde Staten en Canada. Ondanks verschillende nationale beleidsmaatregelen, waarbij Canada federale legalisatie van cannabis heeft en de VS niet, toont de studie opvallende overeenkomsten in attitudes en consumptiepatronen in beide landen.

Belangrijkste Thema's van de Studie

De studie, waarbij enquêtes zijn gehouden onder 1.047 Canadezen en 1.037 inwoners van de VS, richtte zich op vier belangrijke thema's: acceptatie en consumptie, normalisatie, eetbare producten en educatie. Het biedt een uitgebreide kijk op hoe cannabis wordt bekeken en gebruikt in Noord-Amerika.

Vergelijkbare Gebruikscijfers in Beide Landen

Een opvallende bevinding van de studie is de gelijkenis in het gebruik van cannabis tussen de twee landen. Ongeveer 45% van de Canadezen en 42% van de Amerikanen gaf aan cannabis te consumeren. De studie benadrukte ook dat een aanzienlijk deel van deze gebruikers dagelijks cannabis gebruikt.

Legale Bronnen en Consumentenvoorkeuren

Interessant genoeg bleek uit de studie dat Amerikaanse consumenten minder geneigd zijn om cannabis te kopen van legale bronnen in vergelijking met hun Canadese tegenhangers. Dit verschil wordt toegeschreven aan de gevarieerde wettelijke status van cannabis in de VS, waar veel staten nog steeds het gebruik van cannabis voor volwassenen verbieden, waardoor sommige consumenten hun toevlucht nemen tot illegale bronnen.

Ondersteuning voor Legalisatie

De houding ten opzichte van de legalisatie van cannabis vertoonde sterke parallellen, met 78% van de Canadese respondenten en 75% van de Amerikanen die hun steun uitspraken voor de legalisatie van cannabis. Dit resultaat duidt op een breed consensus ten gunste van de legalisatie van cannabis in heel Noord-Amerika.

Lokale Regulering en Gemeentelijke Autoriteit

De studie onderzocht ook meningen over lokale regulering. Een meerderheid van de Canadezen is van mening dat gemeentelijke overheden niet het recht zouden moeten hebben om de verkoop van cannabis in hun rechtsgebied te verbieden. In tegenstelling tot dat, was er een kleiner percentage Amerikaanse respondenten dat lokale verboden op de verkoop van cannabis afwees.

Normalisatie en Educatieve Behoeften

De auteurs concludeerden dat cannabis steeds meer wordt gezien als een genormaliseerde stof in Noord-Amerika. Echter, zij identificeerden ook een significante behoefte aan educatie over cannabis, de eigenschappen ervan en de potentiële voordelen voor fysieke en mentale gezondheid.

Openbare Erkenning van Cannabisgebruik

De reacties van Canadezen wezen op een meer ontspannen houding ten opzichte van de openbare erkenning van cannabisgebruik in vergelijking met hun Amerikaanse tegenhangers. Deze verandering in houding is opvallender dan toen cannabis voor het eerst werd gelegaliseerd in Canada in oktober 2018.

Voorkeur voor Producten en Impact van de Pandemie

Gedroogde cannabisbloemen kwamen naar voren als het meest populaire product in beide landen. De studie merkte ook op dat het gebruik van cannabis is toegenomen tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij een opmerkelijk percentage consumenten in beide landen melding maakte van een toename in gebruik.

Academische Interesse in Cannabisonderzoek

De groeiende hoeveelheid academische literatuur over cannabis, waaronder meer dan 4.000 studies die alleen al in 2023 zijn gepubliceerd, benadrukt het toenemende belang van onderzoek naar cannabis voor het begrijpen van de sociale, gezondheids- en economische impact ervan.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten