Het verhitte Bondsdagdebat over CanG: Een stap in de richting van legalisering van cannabis?

2023-11-01T10:41:23Z
Rijksdaggebouw

Introductie van het CanG-ontwerp in de Bundestag

Na lang wachten en verdere vertragingen werd het CanG-kabinetsontwerp woensdag 18 oktober in de Bundestag geïntroduceerd voor de eerste lezing. Verschillende fracties presenteerden hun standpunten via toespraken van hun vertegenwoordigers.

Herhaling van gevestigde standpunten

Voor degenen die het legalisatieproces hebben gevolgd sinds de coalitieovereenkomst van de verkeerslichtregering, klonken de uitspraken van de fracties wellicht bekend. Er waren echter overtuigende redenen om af te stemmen op het parlementaire debat. Voorstanders van legalisatie hopen nog steeds op cruciale wijzigingen voordat de wet definitief wordt aangenomen.

Er werd verwacht dat partijen als de CDU en de AfD zouden kiezen voor ideologische retoriek in plaats van feitelijke argumenten. De focus lag daarom voornamelijk op de bijdragen van de regeringspartijen. Vooraanstaande sprekers zoals Dirk Heidenblut, Kirsten Kappert-Gonter, Christine Lüdkte en Carmen Wegge, die in gesprek zijn geweest met activisten, verenigingen en vertegenwoordigers van de legalisatiebeweging, kwamen aan het woord.

Kritiek en zorgen geuit door Ampel Coalitie en Die Linke

Zoals eerder aangegeven door Carmen Wegge en Dirk Heidenblut, benadrukten de toespraken van deze experts de belangrijkste geschilpunten in het ontwerp. Onderwerpen zoals afstandsreguleringen en verboden binnen teeltverenigingen werden naar voren gebracht. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat het controleren van afstanden, het aantal geteelde planten en hoeveelheden geoogste of in bezit zijnde cannabis aanzienlijke inspanningen zou vergen en soms onhaalbaar zou zijn.

De verklaring van Die Linke was bijzonder opmerkelijk. Ze wezen op tal van tekortkomingen in het ontwerp en stelden dat, niet alleen met betrekking tot cannabis, maar voor alle drugs, een verschuiving weg van strafvervolging gerechtvaardigd is.

Unie en AfD: Niet in contact met de werkelijkheid?

Wanneer leden van de AfD of de Unie-fractie probeerden verder te gaan dan populistische slogans en argumenten wilden presenteren, leken ze vaak losgekoppeld van de realiteit op de grond. Een veelvoorkomend misverstand was het idee dat decriminalisering van cannabis zou leiden tot verhoogd gebruik.

Het feit dat miljoenen mensen in Duitsland al cannabis gebruiken en dat kinderen het gemakkelijk kunnen krijgen, werd consequent over het hoofd gezien.

De fervor tegen de voorgestelde legalisatie was duidelijk beperkt. Het lijkt erop dat tegenstanders van legalisatie in de Bundestag zich er terdege van bewust zijn dat ze slechts een ondersteunende rol spelen in het lopende parlementaire proces en minimale invloed zullen hebben op de uiteindelijke CanG.

De weg voorwaarts: een paradigma verschuiving in cannabisbeleid?

De introductie van het CanG-ontwerp en het daaropvolgende debat in de Bundestag duiden op een mogelijk keerpunt in de houding van Duitsland ten opzichte van cannabis. Hoewel de weg naar legalisatie vol uitdagingen en meningsverschillen zit, toont het feit dat dergelijke discussies plaatsvinden op het hoogste wetgevende niveau aan dat de percepties rondom cannabis veranderen.

Terwijl het debat voortduurt, blijft het afwachten hoe de definitieve versie van de CanG de door verschillende fracties geuite zorgen zal aanpakken. Wat echter duidelijk is, is dat het gesprek over cannabislegalisatie in Duitsland is verschoven van de marge naar het centrum, wat een bredere wereldwijde trend weerspiegelt om drugsbeleid te heroverwegen.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten