Man van middelbare leeftijd met cannabis

Medische cannabis meer geaccepteerd voor ouderen

Toename van Cannabisgebruik onder Amerikaanse Middenleeftijdsgroepen

Recente onderzoeksgegevens gepubliceerd in het tijdschrift The Gerontologist tonen aan dat ongeveer één op de zes Amerikanen van middelbare leeftijd erkent cannabis te hebben gebruikt in het afgelopen jaar. Dit onderzoek, uitgevoerd door het College of Public Health van de Universiteit van Iowa, werpt een licht op de veranderende houdingen en groeiende acceptatie van cannabisgebruik onder oudere demografieën.

Onderzoeksresultaten en Demografie

Het onderzoek evalueerde gegevens uit een nationaal representatieve steekproef van Amerikanen ouder dan 50 jaar. De resultaten toonden aan dat 17 procent van de personen tussen 50 en 64 jaar cannabis had gebruikt in het afgelopen jaar. Interessant genoeg omvatte deze demografie ook ongeveer acht procent van de consumenten van middelbare leeftijd zonder eerdere geschiedenis van cannabisgebruik, wat wijst op een trend van nieuwe gebruikers onder oudere volwassenen.

Veranderende Houdingen ten opzichte van Cannabis

De deelnemers aan het onderzoek meldden een significante verschuiving in hun perceptie van cannabis, waarbij de meesten aangaven dat hun houding ten opzichte van de plant positiever was geworden naarmate ze ouder werden. Deze verandering in perspectief weerspiegelt een bredere maatschappelijke verschuiving naar de acceptatie van cannabis, met name voor medicinale doeleinden.

Voorspelde Toename van Cannabisgebruik

De auteurs van het onderzoek voorspellen een voortdurende toename van het cannabisgebruik onder oudere volwassenen, vooral naarmate medicinale cannabisproducten meer sociaal geaccepteerd worden. Ze voorspellen dat tegen 2030 maar liefst één op de vijf personen ouder dan 50 cannabis zou kunnen gebruiken, voornamelijk voor medische aandoeningen of symptomen.

  • 17% van de volwassenen tussen 50-64 jaar meldde cannabisgebruik in het afgelopen jaar.
  • Verschuiving naar positievere opvattingen over cannabis naarmate men ouder wordt.
  • Voorspelde toename van gebruik, vooral voor medicinale doeleinden.

Deze groeiende trend van cannabisgebruik onder middenleeftijdsgroepen en oudere volwassenen benadrukt de evoluerende relatie tussen samenleving en cannabis, waarbij men zich verwijdert van het stigma en een begrip ontwikkelt voor de mogelijke voordelen. Naarmate attitudes blijven veranderen, wordt de rol van cannabis bij het aanpakken van de gezondheids- en welzijnsbehoeften van de vergrijzende bevolking steeds belangrijker.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.