These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.

Kanker

Kan CBD olie huidkanker genezen?

Kan CBD olie huidkanker genezen?

We kennen uiteraard reeds de fantastische voordelen van CBD olie. Verscheidene studies toonden aan dat CBD gebruikt kan worden als behandeling van verschillende aandoendingen waaronder pijn, inflammatie, diabetes, misselijkheid en overgeven door chemotherapie en zelfs kanker. Jawel, je leest het goed, kanker. Het gebruik van CBD olie heeft kanker, voornamelijk huidkanker, bij veel patiënten helpen genezen.

Hoewel het gebruik van CBD olie als behandeling bij kanker sterk betwist wordt, omwille van het feit dat wetenschappers beperkt werden qua experimenteren met CBD olie bij kankerpatiënten, zo vonden zij geen aanzienlijk bewijsmateriaal. Maar studies uitgevoerd op dieren tonen echter aan dat CBD een erg goed alternatief kan zijn als behandeling tegen kanker. Daarenboven heeft CBD olie niet echt bijwerkingen bij kankerpatiënten, zodoende zijn mensen met kanker maar wat graag bereidt CBD olie te gebruiken om hun ziekte te verhelpen.

CBD olie bij kanker

Toch is het debat omtrent het gebruik van CBD olie tegen kanker niet recent. Het begon allemaal in 2008, toen een documentaire genaamd “Run from the cure” gepubliceerd werd op YouTube waarin het verhaal verteld werd van Rick Simpson, een huidkanker patiënt. In 2003 kreeg Rick Simpson de diagnose basaal celcarcinoom, een bepaald soort huidkanker. Hij had 3 kankervlekken op zijn lichaam. Na een operatie zonder afdoend resultaat besloot hij iets anders uit te proberen. Hij had vernomen dat de universiteit van Virginia ontdekt had dat cannabinoïden uit de cannabisplant kanker kan genezen bij muizen, dus hij wilde dit zelf uitproberen. Hij gebruikte vervolgens CBD olie ter behandeling van zijn kanker. Hij bracht CBD olie aan op verbanden, bracht deze aan op de kankervlekken en liet deze op de vlekken gedurende 4 dagen. Toen hij de verbanden verwijderde, zag hij dat de kanker was verdwenen. Maar de dokters geloofden hem niet. Hij trok er zich niets van aan en startte met zijn eigen CBD olie productie en verschafte het product aan patiënten in nood. Verschillende patiënten beweren dat ze van kanker genazen door CBD olie op de huid aan te brengen. Daarom werd het belangrijk te onderzoeken of CBD olie nu wel, of niet, kanker kan genezen.

Patiënten verklaren dat CBD olie hun van kanker genas en hoe CBD en THC werken tegen kanker is te verklaren. Het menselijk lichaam bezit verschillende cellen en in elke cel is er een familie van onderling verwisselbare sfingolipiden die het leven en dood van de cellen bepalen. Deze samenstelling van elementen noemen we sfingolipiden regelweerstand. Wanneer er veel endogene ceramide aanwezig is in het lichaam, dan zal de dood van de cel, apoptose genaamd, nabij zijn. Is er weinig ceramide aanwezig, dan zijn de cellen sterk en vol energie. Eenvoudig uitgelegd zal THC, een stof gevonden in CBD olie, een reactie uitlokken van de CB1 en CB2 cannabinoïde receptoren uit de omgeving van de kankercellen. De aanmaak van ceramide zal versterken, met als resultaat de dood van de kankercel en verminderde mutatie van andere kankercellen. Normale, gezonde cellen produceren geen ceramide wanneer ze in contact komen met THC, dus gezonde cellen blijven onaangetast door cannabinoïden.

CBD olie bezit anti-proliferatieve eigenschappen

De cannabinoïden aanwezig in de cannabisplant en cannabisextracten zijn anti-proliferatief. Dit wil zeggen dat ze de verspreiding en vermenigvuldiging van kankercellen en tumoren stoppen. Recent onderzoek uit 2012 uitgevoerd aan de Complutense universiteit van Madrid toonde aan dat CBD olie een anti-metastatisch effect heeft op kankercellen. Metastase is het proces waarbij kankercellen migreren van één plek naar een andere plek in het lichaam, waar er zich een nieuwe tumor ontwikkelt. Van CBD olie werd vastgesteld dat het de metastase blokkeert.

CBD olie beperkt Angiogenese

Een studie aan de Vanderbilt universiteit illustreerde dat niet-psychoactieve CBD olie ook dienst doet als anti-angiogeen. Dit betekent dat CBD angiogenese belemmert. Angiogenese is een proces waarbij een tumor voorzien wordt aan bloed. Door dit proces wordt de tumor alsmaar groter totdat het de normale functies in het lichaam doodt.

CBD olie belemmert apoptose

Een studie gepubliceerd in 2013, in de European Journal of Pharmacology, toonde aan dat de anandamide AEA, een van nature aanwezige cannabinoïde in het lichaam, de groei van melanoomcellen in vitro restricts the growth of melanoma cells in the vitro belemmert. CBD reageert met het endocannabinoïde systeem zoals AEA dat doet wanneer CBD olie ingenomen wordt. Dus CBD kan ook de verspreiding van kankercellen tegengaan. Een andere studie uit 2013 werd uitgegeven in de Journal of Pharmacy and Pharmacology en toonde aan dat er een vermindering van 90 procent aan huidkankercellen optrad bij muizen nadat ze behandeld werden met synthetische cannabinoïden.

Een nog recentere studie, gepubliceerd in 2014 in het Journal of Life Sciences, experimenteerde met THC en zocht uit of THC melanoomcellen opgewekt bij muizen doodt of net vermeerdert. Om dit te kunnen onderzoeken gaven de onderzoekers de muizen tetrahydrocannabinol oftewel THC. THC is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis. Vervolgens vergeleken ze deze muizen met normale muizen. Tot hun verrassing was de grootte van de huidkankercellen aanzienlijk verminderd. De onderzoekers kwamen dus tot de conclusie dat exogene cannabinoïden gebruikt kunnen worden om melanomen te behandelen. Met exogene cannabinoïden worden externe cannabinoïden zoals CBD or THC. CBD en THC waren extreem nuttig als behandeling van huidkanker bij muizen. Toch was dit onderzoek slechts een klein experiment en er wordt nog steeds getwijfeld of het kan gebruikt worden bij mensen.

CBD olie kan huidkanker genezen

Hoewel er veel onderzoek werd uitgevoerd met een positief oordeel over CBD olie en zijn uitwerking op kanker, zijn wetenschappers nog steeds niet erg tevreden of weigeren ze onderzoek uit te voeren naar de anti-kanker werking van CBD olie, ten gevolge van de strenge wetgevingen. Toch zijn er veel mensen die enorm hun best doen om van de voordelen van CBD olie te kunnen genieten.

Rick Simpson zal steeds herinnerd worden als een hoofdrolspeler voor deze belangrijke ontdekking. Zelfs al wordt CBD olie niet voorgeschreven door medische professionals, teelt Rick Simpson rustig zijn eigen cannabis en extraheert hij de CBD olie, waarna hij deze vervolgens verschaft aan iedereen die het nodig heeft. Rekening houdend met het feit dat CBD olie kankercellen belemmert en doodt en de gezonde cellen met rust laat, is het aanbrengen van CBD olie op kankerweefsel zeker geen slecht idee. Door de voordelen van CBD olie op te tellen bij het feit dat er nauwelijks bijwerkingen optreden, beschouwen veel kankerpatiënten CBD als een goed alternatief om hun kanker te bestrijden.

bibliografie

https://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html
https://www.cannabiscure.info/cannabis-oil-treatment-for-skin-cancer/
https://www.cureyourowncancer.org/rick-simpson.html
https://herb.co/marijuana/news/skin-cancer

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

maart 14, 2019

Lees meer
CBD kan je helpen kanker te bestrijden

CBD kan je helpen kanker te bestrijden

Cannabis wordt al honderden jaren lang gebruikt als huis-tuin-en-keukenmiddeltje. Researchers hebben ondertussen verschillende biologische dynamische segmenten in cannabis ontdekt. Deze segmenten noemen we cannabinoïden. De twee meest bestudeerde onderdelen zijn de stoffen delta-9-tetrahydrocannabinol (vaak THC genoemd) en cannabidiol (CBD).

Een aantal wetenschappelijke rapporten tonen aan dat één van de vele voordelen van CBD zijn groeiremmende, pro-apoptotische effecten zijn die de migratie, hechting en de intrusie van kankercellen belemmeren. (1) Een rapport gepubliceerd in het 'Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics' toonde aan dat CBD de ontwikkeling van verschillende borstkankercellen intensief en specifiek belemmert en opvallend minder werking uitoefent op andere, nietkankercellen. (2)

In 2011, wierpen specialisten licht op het celsysteem waardoor CBD het passeren van cellen stimuleert in borstkankercellen. Het onderzoek toonde aan dat CBD de celdood van zowel oestrogeen positief receptor als oestrogeen negatief receptor borstkankercellen, afhankelijk van de concentratie, opwekt. Wetenschappers ontdekten bovendien een krachtige concentratie CBD in tumorcellen zeer weinig impact heeft op gezonde borstcellen. (3)

CBD is duidelijk een ongevaarlijke stof en studies demonstreren dat elke dag, 700 mg van de stof innemen, zelfs gedurende 6 weken geen typische vergiftigingsverschijnselen uitlokt bij mensen en bijgevolg geschikt is als behandeling. De studies toonden niet enkel de voordelen aan van CBD bij de strijd tegen kwaadaardige borstcellen, er bestaat ook informatie die suggereert dat het ingezet kan worden om de verspreiding van long -en darmkanker tegen te gaan. Daarenboven heeft het anti-tumor kwaliteiten bij gliomen en werd het gebruikt bij het bestrijden van leukemie. (4)
CBD en verscheidene andere stoffen gevonden in cannabis hebben een anti-tumor impact en kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van standaard medicatie (5).

CBD stopte doeltreffend de celgroei bij verschillende baarmoederhalskankercellen, volgens dit onderzoek (6).

CBD weerhield de passage van tumorcellen bij leukemie en darmkanker volgens de volgende drie onderzoekstudies (7, 8, 9). CBD verminderde eveneens de ontwikkeling en aanval van glioom cellen bij mensen en suggereert dus een mogelijke rol van CBD als antitumor agent (10).

Cannabinoïden kunnen mogelijk een extra hulp zijn in een mix behandeling tegen borst - en prostaatkanker, omwille van hun anti-tumor werking, hun mogelijkheid de werking van conventionele anti-tumormedicatie te versterken en als hulp bij pijnbestrijding. (5, 11, 12).

Veel kankerpatiënten ontdekten reeds de voordelen van CBD olie. CBD olie richt zich niet enkel meteen op de kankercellen, er bestaat ook voldoende bewijs om te stellen dat CBD olie een hulp kan zijn door de zware bijwerkingen van chemotherapie en bestraling te verminderen.Kanker is een ernstige ziekte die medische aandacht vraagt. Maar door CBD olie in te nemen kunnen we het herstelproces enorm vooruithelpen.

Bronnen

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591/
3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064/
4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
5: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13543784.2016.1236913
6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5009497/
7: http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/3/897.full
8: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532
9: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+colon+carcinogenesis+by+a+standardized+Cannabis+sativa+extract+with+high+content+of+cannabidiol
10: http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.short
11: http://mct.aacrjournals.org/content/10/7/1161.full
12: https://link.springer.com/article/10.1007/s10549-010-1177-4

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.

maart 14, 2019

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis welkomstgeschenk