Zijn CBD-etiketten illegaal in Europa?

Zijn CBD-etiketten illegaal in Europa?

In dit artikel zullen we uitleggen waarom alle CBD-producten voor oraal gebruik - met inbegrip van CBD-capsules, CBD-gummies, CBD-oliën voor oraal gebruik - en alle andere CBD-etiketten momenteel in alle EU-lidstaten als illegale producten worden beschouwd. 

We zullen ook onze mening geven over de vraag waarom ons bedrijf en veel andere belanghebbenden in Europa van mening zijn dat de juridische interpretatie en handhaving van de wetten binnen de Europese Unie verkeerd zijn en waarom de juridische situatie de komende jaren naar verwachting zal veranderen.Definition of ‘Novel Food’

De eerste verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen werd in 1997 ingevoerd bij Verordening (EU) nr. 258/97 met als doel een voedselveiligheidsmechanisme in te stellen om nieuw ontwikkelde, synthetische of genetisch geproduceerde voedingsmiddelen en voedingssupplementen te controleren. Een bijgewerkte versie van de verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden (Verordening (EU) 2015/2283).

Volgens de kunst. 3, "nieuw levensmiddel" wordt gedefinieerd als:

“alle levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de Unie niet in significante mate voor menselijke consumptie werden gebruikt”.

Als een voedingsmiddel als nieuw wordt beschouwd, betekent dit dat het door de Europese Commissie moet worden goedgekeurd en een veiligheidsbeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet ondergaan voordat het legaal in de EU in de handel kan worden gebracht.

De Novel Food Catalogus dient als een niet-juridische oriëntatie op de vraag of een product (van dierlijke en plantaardige oorsprong, evenals andere stoffen) een vergunning nodig zal hebben in het kader van de Novel Food Regulation. De nieuwe-voedingsmiddelencatalogus geeft het advies van de lidstaten weer. Verwijzingen naar de nieuwe voedingsmiddelencatalogus kunnen dus niet worden gebruikt om cannabisproducten in de Europese Unie of in Zwitserland te beperken, maar het gebeurt wel dagelijks.

Cannabis in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen

Tot eind 2018 werden extracten van cannabidiol alleen als nieuw beschouwd als de niveaus van cannabidiol "hoger waren dan de CBD-niveaus in de bron Cannabis sativa L.". Met andere woorden, natuurlijk afgeleide cannabidiol werd toegestaan, als het in een concentratie van 2-5% was, wat het natuurlijke niveau van CBD is in de meeste door de EU goedgekeurde hennepstammen, terwijl sterkere concentraties als nieuw en dus illegaal werden beschouwd.

Het Permanent Comité van de EU heeft reeds in december 1997 besloten en de Commissie heeft de Europese hennepsector begin 1998 schriftelijk bevestigd:

“is besloten dat voedingsmiddelen die delen van de hennepplant bevatten, niet onder het toepassingsgebied van de verordeningen EG 258/97 vallen" en ook "dat hennepbloemen ... als levensmiddeleningrediënten worden beschouwd" (bv. gebruikt voor de productie van bierachtige dranken)”.

Duidelijk, werden de hennepbloemen en de bladeren die delen van de hennepplant zijn, niet beschouwd als Novel Food.

In januari 2019 hebben de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten de vermeldingen in de nieuwe voedselcatalogus voor "Cannabis sativa L." en "Cannabinoïden" bijgewerkt. Deze updates zijn aantoonbaar onjuist, gebaseerd op logica en historische feiten, zoals organisaties als de European International Hemp Association (EIHA) en vele andere belanghebbenden herhaaldelijk hebben uitgelegd aan de lidstaten en de Europese Commissie.

De nieuwe vermelding voor "Cannabis sativa L." vermeldt geen hennepbladeren en -bloemen meer. Alleen al hieruit blijkt dat de laatste wijzigingen, die haastig lijken te zijn aangebracht, met betrekking tot de vermeldingen in de Novel Food-catalogus onjuist zijn. Bovendien ontbreken nu ook de traditioneel geproduceerde hennepextracten, hoewel extractie wordt beschouwd als een traditionele en conventionele methode van voedselverwerking.

In de nieuwe vermelding voor "Cannabinoïden" zijn extracten met een natuurlijk gehalte aan cannabinoïden nu uitgesloten, hoewel ze in de vorige vermelding werden vermeld. Dergelijke producten waren al vóór 1997 op de markt en werden in aanzienlijke mate geconsumeerd.

Cannabiswinning in de EU-wetgeving

CBD-extracten kunnen waterige extracten zijn (bijvoorbeeld "voor bierachtige dranken"), extracten door middel van persen, extracten op basis van vetextractie ("ontvette hennepzaad") of extracten die met traditionele extractiemiddelen worden geproduceerd.

Sinds 2009 bepaalt de EU-richtlijn 2009/32/EG duidelijk dat traditionele extractiemiddelen, zoals ethanol (alcohol) of CO2 (kooldioxide), door de lidstaten moeten worden toegestaan bij de productie van levensmiddelen of voedselingrediënten.

Eenvoudig gezegd betekent dit dat wanneer een voedingsmiddel of voedselingrediënt via een traditionele productiemethode wordt verwerkt met behulp van de in de richtlijn genoemde en toegestane extractiemiddelen, het een voedingsmiddel of voedselingrediënt blijft en niet als een "nieuw voedingsmiddel" wordt beschouwd (zie artikel 2, lid 2, van de richtlijn). 2, lid 1, tweede alinea, van de richtlijn).

De latere actualisering van de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen (2015/2283) kan daarom, rekening houdend met deze reeds bestaande Richtlijn 2009/32/EG, alleen betrekking hebben op nieuwe extractiemiddelen en "nieuwe extracten", maar niet op extracten die worden verkregen en geproduceerd met behulp van de traditionele extractiemiddelen waarvoor reeds regelgeving bestaat..

Substantiële bewijzen tegen de Novel Food Catalogue

Verschillende organisaties van de cannabisindustrie in Europa hebben al substantiële bewijzen gedeeld met de Europese Commissie die aantonen dat hennepbloemen, -bladeren en -extracten al eeuwenlang als voedsel worden geconsumeerd en dat de zogenaamde "low-THC"-variëteiten, gedefinieerd als industriële hennep, historisch gezien altijd al cannabidiol (CBD) hebben bevat. Met name in deze industriële hennepvariëteiten - met inbegrip van de variëteiten die al lang voor 1997 in de EU-lijst van variëteiten stonden - is het respectieve gehalte aan CBD in relatie tot THC zeer hoog in vergelijking met "hoog-THC"-cannabidiolen.

De algemene industriepositie die ons bedrijf als actieve leden van en sterke aanhangers van EIHA en als juristen deelt, is dat hennepbladeren en -bloemen en dergelijke hennepextracten uit industriële hennep, met de natuurlijke inhoud van cannabinoïdes, (d.w.z. die niet verrijkt zijn met CBD-isolaat en -kristallen) traditionele voedingsmiddelen zijn en niet onder het toepassingsgebied van de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen vallen. Dit standpunt is perfect in overeenstemming met de tot januari 2019 geldende formuleringen in de nieuwe voedingsmiddelencatalogus.

Volg onze blog om op de hoogte te blijven van de wettelijke situatie van hennep en cannabis in Europa.

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen staat bekend om zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van CBD en hennep productie. Met een carrière van meer dan een decennium in de cannabisindustrie, heeft hij zijn leven gewijd aan het begrijpen van de complexiteit van deze planten en hun potentiële voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Door de jaren heen heeft Robin onvermoeibaar gewerkt aan de volledige legalisatie van hennep in Europa. Zijn fascinatie voor de veelzijdigheid van de plant en het potentieel voor duurzame productie leidde hem naar een carrière in dit veld.

Meer over Robin Roy Krigslund-Hansen

Gerelateerde Producten