Wat is de optimale dosis CBD?

november 05, 2018 4 min leestijd

Wat is de optimale dosis CBD?

De bewering dat organische, plantaardige ingrediënten zonder mate ingenomen mogen worden omdat ze zogezegd onschadelijk zouden zijn, is een ernstige misvatting die blijft bestaan ondanks de regelmatige waarschuwingen van verschillende gezondheidsexperts. De organische elementen in medicijnen en andere producten zijn volledig natuurlijk, maar dat betekent daarom niet dat ze volledig vrij zijn van bijwerkingen.

Alles - natuurlijk of onnatuurlijk - heeft voor- en nadelen afhankelijk van de dosis, hoog of laag, waarmee je rekeninge mee moet houden als je gaat consumeren. Dit geldt zelfs voor water. Het is heus niet verstanding 10 liter water te drinken, je riskeert te sterven aan de vergroting van je hersenen.

Dankzij dit groeiend besef en dankzij de informatie technologie gaan steeds meer mensen professionals consulteren vooraleer ze natuurlijke producten consumeren, zodat ze zeker zijn over mogelijke bijwerkingen. Toch bestaat er bij veel mensen nog verwarring over dit onderwerp. Ze hebben meer kennis nodig om bijwerkingen te kunnen vermijden.

CBD is one of those organic ingredients that have gained more popularity over the past few tears than anything else. Its infinite benefits and effects that help in the treatment of numerous diseases have made it possible to reach the maximum number of people to be consumed on a regular basis.

Daarom is het essentieel het belang van de juiste dosis te begrijpen, zodat de doelgroep zich bewust wordt van de mogelijke consequenties.

Wat is CBD en wat zijn de voordelen van CBD?

CBD staat voor cannabidiol, een natuurlijk ingrediënt van de cannabisplant. Deze plant bevat ook andere onderdelen die geen gunstig effect hebben op het menselijk lichaam, terwijl CBD bekend staat als behandeling tegen chronische en verscheidene ernstige aandoeningen. CBD wordt het vaakst in olievorm geconsumeerd, een combinatie van CBD vermengd met biologische olie, meestal olijfolie.

De belangrijkste reden voor de snel groeiende populariteit van CBD is het groot aantal medische aandoeningen die het product kan verhelpen. Het werkt preventief tegen ernstige ziektes zoals kanker, Alzheimer en andere neurologische aandoeningen.

Hieronder sommen we een aantal van de bekende voordelen van CBD op, wat zal helpen begrijpen hoe CBD zo efficiënt werkt op en in het menselijk lichaam.

➢ CBD helpt chronische pijn te behandelen, daar waar er normaalgezien maanden, soms jaren, nood is aan behandeling met schadelijke medicatie.

➢ CBD staat bekend als hulpmiddel bij psychische problemen zoals depressie en angststoornissen.

➢ Uit onderzoek blijkt dat CBD in beperkte mate nuttig kan zijn ter preventie van en als behandeling tegen kanker.

➢ De effecten van CBD worden beschouwd als extreem nuttig bij behandeling van ingewikkelde neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, slaapstoornissen, schizofrenie enz.

➢ Ernstige huidaandoeningen zoals eczema enz. kunnen eveneens behandeld worden met de hulp van CBD olie, zonder noemenswaardige bijwerkingen.

➢ CBD heeft reeds verschillende chronische ziektes met succes behandeld, zodat dit natuurlijk product, terecht, in de schijnwerpers is gekomen en zijn doelgroep vaker bereikt.

CBD heeft nog veel meer te bieden aan haar regelmatige gebruikers en helpt hen een gezonde levensstijl te behouden. Al deze voordelen zouden echter verdwijnen als sneeuw voor de zon indien de gebruikersinstructies niet worden opgevolgd, met name de inname van de juiste dosis.

Wat is de rol van dosage bij behandeling?

Zoals eerder vermeld zijn er nog steeds heel wat CBD gebruikers die slecht geïnformeerd zijn omtrent de juiste dosis die de juiste effecten zal geven, omdat er weliswaar een aantal artikels voorhanden zijn met basisinformatie over CBD, de voordelen en andere aspecten, maar niet genoeg informatie over het belang van de optimale dosis.

Wat volgt zijn een aantal tips omtrent dosering van CBD bij behandeling van ziektes.

1. Lichaamsgewicht

Net als voor elk ander medicijn, wordt de dosering van CBD berekend op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt. Elk individu heeft namelijk een ander tolerantieniveau wat medicatie betreft, dus het is verstandiger het lichaam te laten reageren op de juiste dosis van het natuurlijk ingrediënt, om zo effectief resultaat te bereiken.

Bijvoorbeeld, globaal genomen moet je 6mg CBD rekenen als dosering per 5 kg lichaamsgewicht.

2. De ernst van de ziekte

Ook de ernst van de ziekte speelt een belangrijke rol wat de juiste dosering van CBD betreft. Als de pijn zwaar is en als je al lang lijdt onder pijn, dan zal de dosering van CBD relatief hoog moeten zijn. Ziektes met een lange voorgeschiedenis zullen om een langere, zwaardere behandeling vragen.

Neurologische aandoeningen en andere psychische problemen moeten eveneens op dezelfde manier bekenen worden, waarbij een voortdurend rekening gehouden moet worden met het niet overschrijden van een grens, alles wat gebruikt wordt in excessieve hoeveelheid kan nefaste gevolgen hebben voor ons lichaam.

3. Begin steeds met een kleine dosis

Standaard voor het gebruik van elk medicijn, natuurlijk of niet-plantaardig. We moeten beginnen met een kleine dosis en gradueel de dosis aanpassen aan je conditie, om zo te beste resultaten te behalen en mogelijke bijwerkingen te beperken. Bijvoorbeeld, een persoon met een normaal lichaamsgewicht voor zijn/haar leeftijd kan tot ongeveer 50 mg CBD innemen per dag.

De dosering kan verhoogd worden als de ziekte niet voldoende behandeld wordt binnen de maximum tijdslimiet. Is dit het geval, dan kan je de dosis opkrikken tot tweemaal per dag, of voor een andere concentratie gaan.

4. Consulteer een medische expert

Het beste is een medische expert met ervaring in het domein van natuurlijke producten en met een succesvolle voorgeschiedenis wat betreft de behandeling van patiënten door middel van plantaardige geneesmiddelen te consulteren. Hij of zij zal je het best kunnen begeleiden wat de juiste dosering CBD betreft.

Vergewis je van de mogelijke kleine of minder kleine gevaren van natuurlijke ingrediënten om zo mogelijke problemen te voorkomen. De juiste dosering van CBD is niet moeilijk te bekomen. Je hebt geen medische achtergrond nodig om, op basis van bovenstaande uitleg, het meeste te halen uit de volledig natuurlijke ingrediënten aanwezig in CBD olie.

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.


Plaats een opmerking

Opmerkingen zullen goedgekeurd worden voor publicatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis welkomstgeschenk