Hoe CBD olie je endocannabinoïde systeem beïnvloedt

november 05, 2018 4 min leestijd

Hoe CBD olie je endocannabinoïde systeem beïnvloedt

CBD staat dezer dagen in de schijnwerpers dankzij zijn mogelijke positieve gevolgen voor de gezondheid. Om te kunnen begrijpen hoe het komt dat CBD so efficiënt is in het voorkomen van bepaalde ziektes, moet men eerst verstaan hoe het endocannabinoïde systeem in elkaar zit. Het endocannabinoïde systeem is de plek waar CBD zijn werk verricht. Dit systeem maakt deel uit van het systeem dat verantwoordelijk is voor het merendeel van de vitale processen in ons lichaam, zoals het immuunsysteem, centraal zenuwstelsel, maag-darmstelsel en ons geheugen. Het endocannabinoïde systeem manages and controls the natural responses of the body. However, the system can become weakened because of external injuries or ailments, and then CBD comes into action to strengthen the functions of the Endocannabinoid system.

Het endogene cannabinoïdsysteem ECS omvat verschillende cellen en moleculen, verspreid over het menselijk lichaam waaronder de hersenen, bindweefsel, organen, immuun cellenand hormonen. Onderzoek heeft aangetoond dat het endocannabinoïde systeem beïnvloedt kan worden door externe cannabinoïden zoals CBD. Volgens de Nationale Volksgezondheidsinstituten kan het endocannabinoïde systeem gemanipuleerd worden door externe bronnen als CBD om verscheide medische problemen aan te pakken.

De uitwerking van CBD op het endocannabinoïde systeem

Het endocannabinoïde systeem bestaat uit cannabinoïde receptoren verspreid over het lichaam. De cannabinoïde receptor 1 CB1 wordt volop gevonden in het centraal zenuwstelsel, terwijl cannabinoïde receptor 2 CB2 terug te vinden is in de gastro-intestinale tractus, immuuncellen en het perifeer zenuwstelsel. Deze receptoren zijn verantwoordelijk voor het regelen van verschillende lichaamsfuncties zoals de immuum functie, pijn, slaap, stemming, geheugen, vertering, vruchtbaarheid en motorische controle.

Dit zijn cannabinoïdendie van nature voorkomen in ons lichaam. Soms wordt het natuurlijk endocannabinoïde systeem echter verstoord en functioneerthet niet naarbehoren. Hier kan CBD van pas komen, CBD zalzich in feite niet binden aan de CB1 en CB2 receptoren, maar stimuleert de werking van beide receptoren. Dankzij deze interactie worden de CB1 receptoren actiever en zullen ze efficiënter werken in verschillende delen van ons lichaam. THC verbindt zichzelf metde receptoren en produceert psychoactieve elementen, daar waar CBD net de bewezen negatieve allosterische modulator van de CB1 receptoren is. Dit betekent dat CBD het psychotisch potentieel van THC kan tegengaan door de CB1 receptoren te beïnvloeden.

Laten we het nu hebben over de tweede belangrijke cannabinoïde receptor, de CB2 receptor, die instaat voor onzettend veelfunctiesen eveneens de reden vormt voor deopkomstvan inflammatie. Terwijl CBD een positief effect heeft op de CB1receptor en zijn werking stimuleert, heeft CBD een negatief effect op de CB2 receptor, wat inhoudt dat CBD de werking van de CB2 receptor verzwakt. De onstekingsremmende eigenschappen van CBD onstaan dankzij dit mechanisme, maar onderzoek wees uit dat het effect gering en onbeduidend is. Hoe komt het dat CBD een positief effect heeft op het endocannabinoïde systeem terwijl het de CB1 receptor indirect beïnvloedt en de CB2 receptor slechts in beperkte mate? Wel, de uitwerking van CBD komt zowel van de indirect effecten op het endocannabinoïde systeem als pleiotropie, het vermogen van CBD invloed te hebben op al onze lichaamssystemen.

Indirecte gevolgen van CBD

CBD heeft nog twee andere effecten op het endocannabinoïde systeem. Het modifieert de activiteit van enzymen en proteïnen en de concentratie aan anandamide, welke een is natuurlijkvoorkomende cannabinoïde is.

Wat de invloed van CBD op enzymen betreft, wordt vaak over het hoofd gezien dat ons lichaam niet enkel receptoren en neurotransmitters bevat, maar ook de enzymen die het volledige mechanisme reguleren. Het endocannabinoïde systeem bevat de belangrijke enzyme vetzuuramidehydrolase (FAAH). FAAH is de enzyme die de werking van anandamideafbreekt en verzwakt, terwijl CBD bekend staat als FAAH remmer. Dit betekent dat CBD FAAH afzwakt en niet naar behoren laat werken, wat resulteert in een verhoogde concentratie aan anandamide, wat een positieve impact heeft op het endocannabinoïde systeem. Het dient genoteerd te worden dat CBD de anandamideniet direct beïnvloedt en er werd eveneens ontdekt dat CBD een zwakke remmer is voor FAAH, dus het effect kan niet volledig toegeschreven aan het enzymensysteem.

Een ander indirect effect van CBD gebeurt op de vetzuurbindingsproteïne (FABP). Deze proteïnen staan in voor verbindingen, in het gevalvan het endocannabinoïdesysteem, zorgt het voor verbinding met de synapsanandamideen transporteert deze buiten de synaps waar het vervolgens afgebroken wordt of gemetaboliseerd door de FAAH. Dus CBD remt de verbinding van FABP tot de anandamideaf, het trekt meerbepaald de FABP aan en vervoert het naar de juiste plekop een efficiënte manier, wat resulteert in een verminderd metabolisme van anandamideen zijn effecten op het systeem verhoogt.

CBD heeft nog andere effecten op het lichaam, CBD verbindt zichzelf met de G-proteïne receptor die bekend staat als TRPV-1 en de lichaamstemperatuur regelt, de gewaarwording van pijn en inflammatie. CBD wordt ook ingezet om de serotonine receptoren te activeren and kan eveneens hetID-1 gen afzwakken, welke verscheiden kankertypes veroorzaakt.

Slotgedachten

Het menselijke endocannabinoïde systeem wordt op verschillende vlakken beïnvloedt door CBD. Het heeft zowel directe als indirecte invloed op ons systeem. CBD heeft eveneens een stimulerend, versterkend and effect op het functioneren van ons endocannabinoïded systeem. Het algemeen effect van CBD kan bereikt worden door het supplement met regelmaat in te nemen zodat de processen geregeld door het endocannabinoïde systeem na verloop van tijd verbeterd kunnen worden.

Een gezond endocannabinoïde systeem regelt en controleert niet enkel het innerlijk proces van ons lichaam, maar heeft ook een effect op het sociaal gedragvan een persoon. Het fungeert als brug tussen geest en lichaam en de cannabinoïden beïnvloeden de relatie van een persoon met betrekking tot zijn of haar externe omgeving. De goede werking van het endocannabinoïde systeem is cruciaal voor een gezonde geest en lichaam. Als er een tekort aan cannabinoïden bestaat in het systeem, dan kan dit tekort verholpen worden door CBD.

Dit artikel werd geschreven door een onafhankelijke, externe derde auteur gespecialiseerd in CBD, hennep en cannabis research. Elke opinie, elk advies of aanbeveling in dit artikel stemt niet noodzakelijk overeen met de mening van Formula Swiss AG of onze werknemers. Wij doen geen enkele uitspraken over onze produkten en verwijzen naar onze disclaimer voor meer informatie.


Plaats een opmerking

Opmerkingen zullen goedgekeurd worden voor publicatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis welkomstgeschenk